GEAR4MUSIC PODMÍNKY

Aktualizováno 29. září 2023

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORŮ COOKIE

Naše úplné zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie si můžete prohlédnout zde.

 

PODMÍNKY A PRAVIDLA

Prohlášení nebo podmínky prodeje obsažené v těchto smluvních podmínkách nemají vliv na vaše zákonná práva definovaná směrnicí EU o právech spotřebitelů, zákonem o právech spotřebitelů z roku 2015 nebo nařízením o spotřebitelských smlouvách (informace, zrušení a dodatečné poplatky) z roku 2013 ani je nijak neomezují.

Všechny objednávky produktů zpracovává přímo společnost Gear4music Limited, s výjimkou případů, kdy je platba provedena kreditní nebo debetní kartou, které zpracovává společnost Gear4Music Europe Limited. Tato firma je dceřinou společností ve 100% vlastnictví společnosti Gear4music Limited (která bude realizovat objednávky přijaté a zpracované společností Gear4music Europe Limited).

Společnost Gear4music Europe Limited má sídlo v Irsku.

Všechny objednávky se vyřizují podle následujících podmínek, které jsou součástí kupní smlouvy a jimiž se řídí. Za přijetí zboží zákazníkem se považuje souhlas s těmito prodejními podmínkami, pokud zákazník neoznámí prodávajícímu tuto skutečnost písemně do 15 dnů od obdržení této písemnosti nebo od doručení zboží. Jakékoli podmínky, které se zákazník snaží uplatnit, ať už v podobě dokumentu nebo jinak, a které jsou v rozporu s těmito podmínkami nebo je doplňují, nebudou akceptovány. Žádný zmocněnec ani zástupce prodávajícího není oprávněn tyto podmínky měnit.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

U objednávek zadaných pomocí kreditní nebo debetní karty bude částka z platební karty stržena po potvrzení objednávky. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout platbu kreditní nebo debetní kartou. Pokud platba kartou není možná nebo není akceptována, doporučuje se přímý bankovní převod. Prodejce přijímá objednávky na 30denní úvěrové podmínky pouze od uznaných vzdělávacích institucí a vládních úřadů. Zboží zůstává majetkem prodejce až do úplného zaplacení a prodejce si vyhrazuje právo neodeslat zboží, dokud neobdrží uhrazené finanční prostředky.

ZASÍLÁNÍ OBJEDNÁVEK

Prodejce není vázán kupní smlouvou, dokud zákazník zboží neobdrží. Jak je uvedeno na stránce produktu, data dodání jsou uvedena pouze jako odhad - prodejce vynaloží veškeré úsilí, aby uvedené datum dodání dodržel. Mnoho výrobků má prodejce skladem, ale v některých případech je uvedené datum pouze odhadem doby, kterou zabere objednání zboží u výrobce a jeho dodání zákazníkovi. Prodejce si vyhrazuje právo zaslat objednávku po částech, ale za doručení celé objednávky nebude účtovat více, než je celková inzerovaná cena za doručení.

ZBOŽÍ POŠKOZENÉ PŘI PŘEPRAVĚ

 1. Jakékoli zboží, které zákazník obdržel a které bylo poškozeno při přepravě, musí být prodejci nahlášeno co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od obdržení zboží.
 2. Prodejce poškozené zboží od zákazníka převezme a co nejrychleji mu na vlastní náklady dodá náhradní zboží.
 3. Prodejce přebírá odpovědnost za stav zboží až do jeho doručení zákazníkovi, takže za případné poškození nebo rozbití po cestě odpovídá prodejce, ale pokud se něco stane po jeho doručení zákazníkovi, na místě k tomu určeném zákazníkem nebo sousedem určeným zákazníkem, odpovídá za to zákazník a prodejce nemůže převzít žádnou odpovědnost za škody.
 4. Prodejce nepřijímá žádnou odpovědnost za zboží poškozené při přepravě, pokud zákazník nahlásí poškození po více než 14 dnech od převzetí zboží.
 5. Prodejce uhradí přiměřené náklady na vrácení zboží v případě, že zákazník bude schopen předložit nezávislý důkaz, že za poškození může prodejce nebo jím pověřený kurýr.
 6. Pokud navzdory vhodnému a zabezpečenému obalu dojde k poškození vráceného zboží zákazníka během přepravy od zákazníka k prodejci, prodejce přebírá odpovědnost, pokud vyzvednutí a doručení zajistil a zprostředkoval prodejce.
 7. Pokud Zákazník zajistil zaslání zboží zpět Prodejci na své náklady, Prodejce nenese žádnou odpovědnost a Zákazník se bude muset obrátit na svou kurýrní společnost s žádostí o případnou náhradu za ztrátu vráceného zboží nebo se spolehnout na jím zvolené pojištění přepravy.

DORUČENÍ NESPRÁVNÉHO ZBOŽÍ

 1. Jakékoli zboží, které Zákazník obdrží a které považuje za nesprávně dodané, musí co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od obdržení zboží, nahlásit Prodávajícímu.
 2. Prodejce nesprávné zboží od Zákazníka převezme a co nejrychleji mu na vlastní náklady dodá náhradní zboží.
 3. Zákazník je povinen vrátit nesprávné zboží nebo jakékoli zboží, které bylo omylem dodáno Zákazníkovi Prodejcem bez objednávky nebo platby.
 4. Pokud jej Zákazník nevrátí, Prodejce bude Zákazníkovi účtovat plnou cenu zboží.

ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY NEBO JEJÍ ZRUŠENÍ

 1. Zákazník má právo zrušit objednávku zboží zakoupeného na webových stránkách prodejce nebo podanou telefonicky či e-mailem nejpozději do 30 dnů od doručení a 14 dnů od doručení u použitého zboží. V případě zrušení objednávky v rámci zákonných práv zákazníka nebo v rámci záruky vrácení peněz prodejce je zákazník odpovědný za vrácení zboží prodejci na vlastní náklady.
 2. Objednávku lze zrušit dopisem, e-mailem nebo telefonicky.
 3. Zboží je třeba vrátit nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy zákazník prodejci oznámil zrušení objednávky.
 4. Existují však určitá omezení týkající se výrobků, které lze po dodání zrušit, a to následující:
  • Software, CD a DVD, které jsou použité, nezapečetěné a/nebo registrované u výrobce na jméno zákazníka;
  • Výrobky, které přicházejí do přímého kontaktu s nosem, ušima nebo ústy, jako jsou sluchátka do uší nebo dechové rákosky, které se běžně prodávají zapečetěné v obchodě a z hygienických důvodů je nelze testovat;
  • předměty, které byly po dodání smíchány/instalovány neoddělitelně s jinými předměty nebo jakkoli upraveny.
 5. Zákazníkovi doporučujeme, aby si výrobky pečlivě rozbalil, všechny obaly uschoval, zboží si prohlédl, a pokud si je nepřeje, aby je vrátil zpět do krabice k bezpečnému vrácení.
 6. Prodejce může zrušit jakoukoli objednávku učiněnou zákazníkem do doby, než zákazník zboží obdrží, pokud prodejce již není schopen zboží dodat, došlo k výrazné změně ceny zboží nebo pokud má prodejce podezření, že transakce je podvodná. Pokud je objednávka prodejcem zrušena, budou zákazníkovi do 10 dnů vráceny veškeré zaplacené peníze v plné výši.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKEM:

Nové výrobky:

  1. Výrobky lze vrátit do 30 dnů od doručení a získat zpět plnou částku.
  2. Za předpokladu, že zákazník informuje prodejce do 30 dnů od doručení zákazníkovi, prodejce vrátí standardní náklady na doručení.

  Použité výrobky: Zákazník může objednat výrobky z druhé ruky:

   1. Výrobky mohou být vráceny za plnou náhradu do 14 dnů od doručení.
   2. Pokud o tom zákazník informuje prodejce do 14 dnů od doručení zákazníkovi, prodejce mu vrátí standardní poplatky za doručení.

   Všechny výrobky:

    1. Pokud zákazník zruší objednávku v souladu se svými zákonnými právy nebo chce vrátit zboží v rámci Záruky vrácení peněz prodejce, je zákazník odpovědný za vrácení zboží prodejci. Při požadavku na vrácení zboží kurýrem v případě zrušené objednávky bude účtován poplatek, jehož výše závisí na velikosti a hmotnosti zboží.
    2. Pokud prodejce obdrží zboží, kterému nebyla věnována přiměřená péče, sníží prodejce zákazníkovi částku vrácení peněz o částku odpovídající snížení hodnoty zboží.
    3. Na některé položky se vztahuje záruka vrácení peněz pouze v případě, že jsou prodávajícímu vráceny nepoužité a zapečetěné v původním obalu a v případě softwaru neregistrované. Mezi tyto položky patří např:
     • Software
     • CD a DVD
     • sluchátka do uší a monitory do uší
     • špunty do uší a ochrana sluchu
     • Náustky, jazýčky atd. pro dřevěné a žesťové nástroje
     • Výrobky pro péči o ústa a rty
    4. Za všechny vrácené dřevěné dechové a žesťové nástroje je účtován poplatek 5 GBP za sanitaci, pokud nejsou vráceny nepoužité a s neporušenou hygienickou pečetí.
    5. Pokud zákazník vrací chytré nebo připojené zařízení, doporučujeme mu, aby se ujistil, že zařízení odpojil od své domácí nebo firemní sítě a smazal nebo "odpojil" své osobní účty, např. u Google, Spotify nebo Amazon Alexa. Pokud je zařízení vybaveno funkcí ukládání dat, je třeba před vrácením položky prodejci smazat všechna soukromá data. Prodejce se bude snažit všechna taková zařízení obnovit do továrního nastavení, ale nezaručuje to ani nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené zneužitím třetí stranou.

    VADNÉ ZBOŽÍ V RÁMCI STANDARDNÍ ZÁRUKY:

    Nové výrobky:

     1. Na všechny výrobky se vztahuje minimálně tříletá záruka, pokud není uvedeno jinak.
     2. U jakéhokoli zboží, které se stane vadným z důvodu výrobní vady do 180 dnů od zakoupení, pak prodejce zajistí vyzvednutí a opravu výrobku.
     3. Pokud výrobek nelze opravit do 60 dnů, pak bude vydán náhradní výrobek, který nebude starší a nebude v horším stavu než původní výrobek vrácený zákazníkem.
     4. Pokud se výrobek stane vadným v záruční době, ale po 180 dnech od data dodání, pak platí stejné podmínky jako výše, ale očekává se, že zákazník zaplatí veškeré přiměřené kroky k prokázání výrobní vady a náklady na vrácení výrobku prodejci.
     5. Výrobky nelze vrátit prodejci za účelem vrácení peněz později než 30 dnů od dodání, ledaže prodejce není schopen plnit své záruční povinnosti.

     Téměř nové a ex-demo výrobky:

      1. Na všechny výrobky se vztahuje minimálně jednoletá záruka, pokud není uvedeno jinak.
      2. U všech výrobků, které se stanou vadnými z důvodu výrobní vady do 180 dnů od zakoupení, pak prodejce zajistí vyzvednutí a opravu výrobku.
      3. Pokud výrobek nelze opravit do 60 dnů, pak bude vydán náhradní výrobek, který nebude starší a nebude v horším stavu než původní výrobek vrácený zákazníkem.
      4. Pokud se výrobek stane vadným v záruční době, ale po 180 dnech od data dodání, pak platí stejné podmínky jako výše, ale očekává se, že zákazník zaplatí veškeré přiměřené kroky k prokázání výrobní vady a náklady na vrácení výrobku prodejci.
      5. Výrobky nelze vrátit prodejci za účelem vrácení peněz později než 30 dnů od dodání, ledaže prodejce není schopen plnit své záruční povinnosti.

      Použité výrobky:

       1. Na všechny výrobky se vztahuje minimálně jednoletá záruka, není-li uvedeno jinak.
       2. U všech výrobků, které se stanou vadnými z důvodu výrobní vady do 180 dnů od zakoupení, pak prodejce zajistí vyzvednutí a opravu výrobku.
       3. Pokud není možné výrobek opravit v době trvání záruky, budou mu vráceny peníze.
       4. Výrobky nelze vrátit prodejci za účelem vrácení peněz později než 14 dní od dodání, ledaže prodejce není schopen splnit své záruční povinnosti.

       Všechny výrobky:

        1. Tato záruka se nevztahuje na výrobky, které se staly vadnými v důsledku nesprávného použití, náhodného poškození nebo z jakéhokoli jiného důvodu než výrobní vady.
        2. Pokud se při vrácení výrobku prodejci zjistí, že je bez závad, a je mimo dobu 30denní záruky vrácení peněz, prodejce výrobek zákazníkovi vrátí za malý poplatek.
        3. Prodejce doporučuje, aby si zákazník své zboží pojistil.

        ODPOVĚDNOST:

        1. Prodejce za žádných okolností neodpovídá za ztrátu obchodu nebo příjmu.
        2. Ačkoli prodejce vynakládá veškeré úsilí, aby dodané zboží v každém ohledu odpovídalo poskytnuté specifikaci, případně popisu, není prodejce odpovědný za drobné odchylky ve specifikaci a žádná taková drobná odchylka nemůže být předmětem jakéhokoli nároku vůči prodejci.
        3. Prodejce vynaloží veškerou přiměřenou péči, pokud je to v jeho silách, aby údaje o objednávce a platbě zákazníka byly bezpečné, ale pokud nedošlo k nedbalosti na straně prodejce, nemůže být prodejce činěn odpovědným za jakoukoli škodu, kterou může zákazník utrpět, pokud třetí strana získá neoprávněný přístup k jakýmkoli údajům, které zákazník uvede při přístupu na webové stránky prodejce nebo při objednávání na nich.

        STÍŽNOSTI ZÁKAZNÍKŮ

        V případě, že zákazník potřebuje podat stížnost, měl by nejprve zavolat nebo vytvořit nový ticket, který je přístupný prostřednictvím odkazu "Get in Contact" na naší domovské stránce. V mnoha případech stížnost nejlépe vyřeší osoba odpovědná za daný problém. Pokud stížnost obdržela tato osoba, může být schopna ji rychle vyřešit a pokud je to možné a vhodné, učiní tak.

        Bez ohledu na to, zda byla stížnost vyřešena, bude informace o stížnosti do jednoho týdne předána vedoucímu zákaznického servisu. Po obdržení stížnosti ji vedoucí zákaznického servisu zaznamená do knihy stížností. V případě, že ještě nebyla vyřešena, pověří příslušnou osobu prošetřením a přijetím příslušných opatření. Pokud se stížnost týká konkrétní osoby, měla by být informována a měla by jí být poskytnuta spravedlivá příležitost k reakci. Stížnosti by měla osoba, která se jimi zabývá, potvrdit do 3 pracovních dnů.

        V potvrzení by mělo být uvedeno, kdo se stížností zabývá a kdy může stěžující si osoba očekávat odpověď. V ideálním případě by stěžovatelé měli obdržet konečnou odpověď do 2 týdnů. Pokud to není možné, protože například šetření nebylo zcela dokončeno, měla by být zaslána zpráva o průběhu šetření s uvedením, kdy bude poskytnuta úplná odpověď. Bez ohledu na to, zda je stížnost oprávněná či nikoli, by odpověď stěžovateli měla popisovat opatření přijatá k prošetření stížnosti, závěry šetření a veškerá opatření přijatá v důsledku stížnosti. Pokud se stěžovatel domnívá, že problém nebyl v první fázi uspokojivě vyřešen, může požádat o přezkoumání stížnosti na úrovni správní rady. V této fázi bude stížnost předána představenstvu. Žádost o přezkoumání na úrovni představenstva by měla být potvrzena do týdne od jejího obdržení. V potvrzení by mělo být uvedeno, kdo se bude případem zabývat a kdy může stěžovatel očekávat odpověď.

        PODMÍNKY ROZŠÍŘENÉ ZÁRUKY:

        Tyto podmínky mění standardní podmínky pro určitou položku v případě, že zákazník zakoupil rozšířenou záruku s touto položkou, a nahrazují příslušná ustanovení standardních podmínek. Pokud v těchto podmínkách není uvedena jiná podmínka, zůstávají v platnosti standardní doložky.

        VADNÉ ZBOŽÍ V RÁMCI PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY:

        1. Pokud se výrobek stane vadným v důsledku výrobní vady v průběhu dvouleté lhůty, prodejce zajistí jeho bezplatné vrácení.
        2. Po uvrstevnýnutí dvou let nese zákazník náklady na vrácení zboží prodejci a náklady na doručení zboží zpět zákazníkovi.
        3. Prodejce uhradí přiměřené náklady na vrácení, pokud zákazník bude schopen předložit nezávislý důkaz, že za závadu může prodejce nebo výrobce.

        ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY NEBO ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY:

        1. S výhradou vyloučení ze záruky, jak je podrobně popsáno v tomto dokumentu, lze výrobky vrátit a získat zpět plnou částku do uvedeného počtu dnů od doručení.
        2. Místo standardní 30denní záruky vrácení peněz poskytované prodejcem je k dispozici až 180 dní (přesný počet dní je uveden na stránce produktu). To je podmíněno následujícími podmínkami:

         Pro žádosti o vrácení zboží podané do 30 dnů od dodání:
         • Zákazník musí výrobky zaslat zpět prodejci, případně může prodejce zajistit jejich vyzvednutí za poplatek v závislosti na velikosti a hmotnosti výrobku.
         • Veškeré standardní poplatky za doručení uplatněné na objednávku zákazníka budou vráceny.
         • Náklady na prodlouženou záruku budou vráceny.

         V případě žádosti o vrácení zboží podané po 30 dnech od doručení:
         • V případě uplatnění záruky vrácení peněz po 30 dnech od dodání, ale až do 180 dnů od dodání, musí zákazník zaslat výrobky zpět prodejci, případně může prodejce zajistit vyzvednutí za poplatek v závislosti na velikosti a hmotnosti položky.
         • Náklady na doručení původní objednávky se nevracejí.
         • Poplatek za prodlouženou záruku, který zákazník původně zaplatil, se nevrací.

        NÁKLADY NA PRODLOUŽENOU ZÁRUKU
        1. Pro Zákazníky v některých odlehlých nebo vzdálených oblastech může být cena Prodloužené záruky nepatrně vyšší, a to z důvodu možných vyšších nákladů na dopravu při vyzvednutí a opětovném doručení.
        2. Tuto cenu bude moci Zákazník zjistit při zadávání údajů o své adrese během objednávky.

        PODMÍNKY VRÁCENÍ PENĚZ:

        Pokud zákazník nevyužil záruku po uvrstevnýnutí záruční doby, může do jednoho měsíce od uvrstevnýnutí záruční doby napsat prodejci kopii záručního listu a původní fakturu za nákup a prodejce vám zašle šek na 50 % původní ceny záruky.

        PŘEVOD ZÁRUKY:

        1. Pokud zákazník převede vlastnictví zboží se zárukou, musí prodejci do 30 dnů od prodeje zboží sdělit e-mailem údaje o novém majiteli včetně jména, adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla.
        2. Pokud tak neučiní, záruka pozbývá platnosti a nový majitel nemůže uplatňovat žádné nároky.
        3. Vrácení peněz po uvrstevnýnutí záruční doby není v případě převodu záruky platné.

        ZAPŮJČENÍ ZAŘÍZENÍ:

        1. Pokud výrobky, na které se vztahují podmínky této záruky, nebudou opraveny do 30 dnů od převzetí zboží na adrese Gear4music, může zákazník požádat o bezplatné zapůjčení zboží.
        2. Zapůjčené zboží není určeno jako přímá náhrada a nemusí mít stejnou cenu ani stejné funkce jako původní výrobek, ale musí mít podobnou funkčnost. (Např. pokud se vám rozbije digitální piano, můžeme vám zapůjčit jakýkoli jiný typ digitálního piana, dokud nebude váš výrobek opraven nebo dokud se nedohodneme na náhradním modelu nebo vrácení peněz, jak je podrobně popsáno v těchto zásadách).
        3. Zapůjčené předměty zůstávají po celou dobu majetkem Gear4music, ale musí být pojištěny proti krádeži a poškození zákazníkem.

        NÁHRADNÍ PRODUKTY: V PŘÍPADĚ, ŽE SE JEDNÁ O NÁHRADNÍ PRODUKTY, JE MOŽNÉ, ŽE SE JEDNÁ O NÁHRADNÍ PRODUKTY:

        1. Pokud není možné výrobek opravit do 60 dnů, bude dodán ekvivalentní náhradní výrobek s podobnou funkčností.
        2. Náhradní výrobky nemusí být nutně nové, ale budou plně funkční a nebudou starší než výrobek, který nahrazují.
        3. Náhradní výrobky nebudou dražší než výrobek, který nahrazují.
        4. Vhodnost náhradních výrobků bude projednána se zákazníkem, ale konečné rozhodnutí o jejich vhodnosti učiní Gear4music.
        5. Jakákoli oprava nebo výměna vadného výrobku neobnoví ani neprodlouží tuto záruku po uvrstevnýnutí původního data platnosti záruky.

        SLEVA V HOTOVOSTI:

        V záruční době, v případě úspěšné reklamace, kdy nelze dodat vhodný náhradní výrobek, jak je uvedeno výše, nebo má navrhovaný náhradní výrobek výrazně odlišnou specifikaci od původního výrobku, která je pro zákazníka nepřijatelná, bude po uplatnění amortizace nabídnuta náhrada v hotovosti na základě následujícího procenta z původní kupní ceny:

        1. rok: 2. rok: 100 %, 2. rok: 100 %, 2. rok: 100 %, 2. rok: 100 %: 3. rok: 70 %, 3: 45 %, 4: 5. rok: 20 %, 6: 15%.

        Maloobchodní cena prodloužené záruky se nevrací.

        Položky, které jsou vyměněny nebo u kterých byla vyplacena sleva v hotovosti, se stávají majetkem Gear4music.

        ZRUŠENÍ POJISTNÉ SMLOUVY:

        Pojištění lze kdykoli zrušit a bude poskytnuta poměrná sleva podle zbývající doby trvání pojištění. Pojistku však nelze zrušit, pokud již byla uplatněna pojistná událost.

        VÝLUKY ZE ZÁRUKY:

        Tato záruka je určena na krytí vady výrobce. Pokud dojde k poruše položky z jakéhokoli důvodu, který není způsoben vadou výrobce, včetně některého z následujících důvodů, pak tato záruka neplatí:

        • Zneužití nebo nesprávné zacházení
        • Výrobek je používán k něčemu, k čemu nebyl určen (nesprávné použití).
        • opotřebení nad rámec konstrukčních záměrů výrobku
        • Nepříznivé okolní podmínky
        • Výrobek byl pozměněn nebo upraven
        • Závada byla způsobena použitím příslušenství nebo doplňkových dílů, které nejsou výslovně certifikovány k provozu výrobcem výrobku
        • byl použit nevhodný zdroj napájení nebo baterie
        • Nevhodná péče a údržba

        PRODEJ NA GEAR4MUSIC

        V následující smlouvě se termíny "My/Naše" vztahují na Gear4music limitované a "Vy/Váš" na našeho zákazníka, který prodává výrobek společnosti Gear4music limitované.

        Hodnocení výrobků z druhé ruky

        1. Odhadované ocenění výrobku vám bude poskytnuto po vyplnění online formuláře pro ocenění. Tento odhad se zobrazí na obrazovce a bude vám zaslán e-mailem.
        2. Zboží bude po obdržení v našem skladu zkontrolováno a oceněno, čímž bude stanovena nezpochybnitelná nabídková cena.
        3. Pokud se naše ocenění rovná nebo převyšuje naši původní odhadní cenu, vyplatíme vám tuto částku na váš účet nebo vám podle vašeho přání poskytneme kredit na účet.
        4. Pokud je naše ocenění nižší než náš původní odhad, oznámíme vám to e-mailem a vy můžete buď přijmout nižší cenu, nebo vám položku vrátíme na vaše náklady.
        5. K výrobku musíte přiložit veškeré příslušenství potřebné k jeho běžnému provozu, což mimo jiné zahrnuje napájecí zdroje, adaptéry, kabely, převodníky a stojany. Jakékoli nekompletní položky vám mohou být vráceny na vaše náklady.

        Přeprava použitých výrobků Gear4music

        1. Zboží nám můžete zaslat buď prostřednictvím naší kurýrní služby, nebo jakýmkoli sledovaným způsobem doručení dle vašeho výběru.
        2. Zboží zaslané nám k ocenění zůstává až do obdržení námi výhradně na vaše riziko, pokud není zasláno prostřednictvím naší kurýrní služby.
        3. Zboží zaslané nám pomocí naší kurýrní služby zůstává po obdržení kurýrem na naše riziko
        4. Zboží nebude naším kurýrem přijato, pokud nebude zabaleno v souladu s požadavky kurýrů nebo pokud kurýr usoudí, že není zabaleno dostatečně dobře, aby bylo zboží chráněno.
        5. Zboží, které jsme obdrželi a které bylo vážně poškozeno v důsledku nedostatečného balení, bude odmítnuto a vráceno zpět na vaše náklady.
        6. Podrobnosti o tom, jak správně zabalit zboží, si můžete prohlédnout během online procesu hodnocení a po provedení hodnocení je obdržíte e-mailem.
        7. Nejste povinni tak učinit, ale doporučujeme vám pořídit a uchovat fotografie vašeho zboží před zabalením a po zabalení. To může výrazně pomoci při uplatňování nároků v případech, kdy je zboží náhodně poškozeno během přepravy nebo je poškozeno v důsledku nedostatečného zabalení.

        Právní stránka

        1. Přijetím naší nabídky a souhlasem s prodejem jakéhokoli zboží nám potvrzujete, že jste zákonným vlastníkem zboží, že máte právo zboží prodat a že zboží je prosté jakýchkoli zájmů nebo nároků třetích osob.
        2. jste povinni nás odškodnit za případné občanskoprávní nároky na náhradu škody, pokud se prokáže, že zboží je kradené nebo padělané
        3. Zformátujeme všechna úložná zařízení, u nichž naše ocenění odpovídá našemu původnímu odhadu nebo jej převyšuje
        4. Pokud je naše ocenění nižší než náš odhad, odstraníme veškerý uživatelský obsah a osobní údaje až poté, co přijmete naše nižší ocenění.
        5. Pokud se ocenění rovná našemu původnímu odhadu nebo je vyšší, odpovídáte za odstranění veškerého uživatelského obsahu a osobních údajů ze zboží před jeho odesláním k ocenění, protože tyto údaje budou námi odstraněny. Viz body 3. a 4. výše
        6. Neneseme odpovědnost za ztrátu jakýchkoli dat nebo obsahu, které byly odstraněny z jakéhokoli zařízení za podmínek uvedených v bodech c. a d. výše.

        DALŠÍ INFORMACE

        Podle nedávné legislativy jsme povinni upozornit, že si nemusíte zakoupit prodlouženou záruku současně se zakoupením zboží. Máte právo se poohlédnout po nabídce a my bychom vás k tomu aktivně vybídli. Tato záruka je poskytována jako doplňková služba našim zákazníkům a opravdu si myslíme, že stojí za tu malou částku, kterou stojí.

        Tato záruka je exkluzivní nabídkou a je provozována a finančně zajištěna společností Gear4music limitované. Na tuto záruku se nevztahuje kompenzační program pro finanční služby a peníze nejsou vyčleněny ze společnosti Gear4music limitované. Tato záruka není pojistkou a doporučujeme vám, abyste si své zboží pojistili také proti krádeži a poškození.

        Při koupi výrobku jste chráněni právními předpisy, jako je The Consumer Rights Act 2015 (zákon o právech spotřebitelů) v platném znění. Pokud výrobek není při prodeji v uspokojivé kvalitě nebo neodpovídá svému účelu, máte právo požadovat opravu nebo výměnu po dobu až 6 let (5 let ve Skotsku). Během prvních 6 měsíců musí prodejce prokázat, že zboží, které jste zakoupili, splňovalo potřebné normy. Po uvrstevnýnutí prvních 6 měsíců je na vás, abyste prokázali, že výrobek byl při dodání vadný: to může zahrnovat soudní řízení. Další informace o právech spotřebitelů získáte u místního úřadu pro obchodní normy. Další pokyny týkající se nařízení o ochraně spotřebitele před nekalým obchodováním z roku 2008 naleznete zde.

        Zákon o právech spotřebitelů z roku 2015 se na vás vztahuje za velmi specifických okolností, pokud se vaše zařízení po zakoupení pokazí. Naše prodloužená záruka poskytuje mnohem komplexnější krytí. Tato záruka vás zbaví stresu a starostí s reklamací po uvrstevnýnutí standardní záruční doby výrobce.