PODMÍNKY A PODMÍNKY GEAR4MUSIC

Aktualizováno 6. října 2020

OCHRANA SOUKROMÍ A COOKIE

Naše plné soukromí a Cookie politika může být viděn tady .

STÍŽNOSTI ZÁKAZNÍKŮ

V případě, že zákazník potřebuje podat stížnost, měl by nejprve zavolat nebo poslat e -mail na adresu info@gear4music.com nebo použít online formulář na naší stránce Kontaktujte nás. V mnoha případech stížnost nejlépe vyřeší osoba odpovědná za daný problém. Pokud stížnost obdržela tato osoba, může být schopna ji rychle vyřešit a učiní tak, pokud je to možné a vhodné.

Bez ohledu na to, zda byla stížnost vyřešena, budou informace o stížnosti předány vedoucímu zákaznického servisu do jednoho týdne. Po obdržení stížnosti ji vedoucí zákaznického servisu zaznamená do protokolu stížností. V případě, že to ještě nebylo vyřešeno, pověří příslušnou osobu vyšetřením a přijetím příslušných opatření. Pokud se stížnost týká konkrétní osoby, měla by být informována a měla by jí být poskytnuta spravedlivá příležitost reagovat. Stížnost by měla osoba, která stížnost vyřizuje, uznat do 3 pracovních dnů.

Potvrzení by mělo uvádět, kdo se stížností zabývá a kdy může stěžovatel očekávat odpověď. V ideálním případě by stěžovatelé měli obdržet konečnou odpověď do 2 týdnů. Pokud to není možné, protože například vyšetřování nebylo zcela dokončeno, měla by být zaslána zpráva o pokroku s uvedením, kdy bude poskytnuta úplná odpověď. Bez ohledu na to, zda je stížnost oprávněná, či nikoli, by odpověď stěžovatele měla popsat opatření přijatá k prošetření stížnosti, závěry z vyšetřování a veškerá opatření přijatá v důsledku stížnosti. Pokud se stěžovatel domnívá, že problém nebyl uspokojivě vyřešen v první fázi, může požádat o přezkoumání stížnosti na úrovni správní rady. V této fázi bude stížnost postoupena správní radě. Žádost o přezkoumání na úrovni rady by měla být potvrzena do týdne od jejího obdržení. V potvrzení by mělo být uvedeno, kdo se bude případem zabývat a kdy může stěžovatel očekávat odpověď.

Evropská komise zřídila platformu pro řešení sporů online spotřebitelů (ODR), která umožňuje spotřebitelům, kteří mají stížnost na produkt nebo službu zakoupenou online, podat stížnost prostřednictvím online formuláře pro stížnosti. Podrobnosti o této platformě naleznete na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

PRAVIDLA A PODMÍNKY

Žádné prohlášení ani podmínky prodeje obsažené v těchto podmínkách neovlivňují ani neomezují vaše zákonná práva, jak jsou definována ve směrnicích EU o právech spotřebitelů, zákoně o právech spotřebitelů 2015 nebo spotřebitelských smlouvách (informace, zrušení a dodatečné poplatky) z roku 2013.

Všechny objednávky zboží přijaté společností Gear4music limitované (prodejce) jsou přijímány za následujících podmínek, které jsou součástí kupní smlouvy a řídí se jí. Převzetí zboží zákazníkem se považuje za přijetí těchto podmínek prodeje, pokud zákazník písemně neoznámí prodávajícímu do 15 dnů od obdržení tohoto dopisu nebo dodání zboží. Jakýkoli výraz, který má být zákazníkem uložen buď v dokumentu, nebo jiným způsobem, který je v rozporu s těmito podmínkami nebo je doplňuje, není přijat. Žádný zástupce nebo zástupce prodejce nemá oprávnění tyto podmínky měnit.

Ukládáme obsah této smlouvy a zašleme vám podrobnosti o vaší objednávce a také naše všeobecné podmínky e -mailem. Podmínky zde najdete vždy. Podrobnosti o vašich nedávných objednávkách najdete v přihlašovacím zákaznickém účtu.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

U objednávek zadaných pomocí kreditních nebo debetních karet nebude z platební karty stržena částka, dokud nebude objednávka skutečně odeslána, s výjimkou kompletních počítačových systémů nebo balíčků nakonfigurovaných podle požadavků zákazníka. V takovém případě budou kreditní/debetní karty odepsány okamžitě po provedení objednávky. umístěn. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout platbu kreditní nebo debetní kartou. Šeky je nutné vymazat před doručením zboží, které trvá 7–10 dní, proto se doporučuje přímý bankovní převod tam, kde není možná nebo není akceptována platba kartou. Prodejce přijímá objednávky pouze na 30denní úvěrové podmínky od uznávaných vzdělávacích zařízení a vládních úřadů. Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení a prodávající si vyhrazuje právo nezaslat zboží, dokud nebudou přijaty schválené prostředky.

DOPRAVA OBJEDNÁVEK

Prodejce nebude vázán kupní smlouvou, dokud zákazník neobdrží zboží. Jak je uvedeno na stránce produktu, data dodání jsou poskytována pouze jako odhad - prodejce vynaloží maximální úsilí, aby vyhověl datu uvedenému pro dodání. Mnoho produktů je skladem na prodejci, ale v některých případech je uvedené datum odhadem času, který bude trvat k objednání položky od výrobce a k jejímu dodání zákazníkovi. Prodejce si vyhrazuje právo rozdělit objednávky na část, ale nebude účtovat více než celkovou inzerovanou cenu za doručení objednávky v plné výši.

ZBOŽÍ POŠKOZENÉ PŘEPRAVOU

 1. Jakékoli zboží obdržené zákazníkem, které při přepravě utrpělo poškození, musí být prodávajícímu nahlášeno co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží.
 2. Prodávající vyzvedne poškozené zboží od zákazníka a dodá náhradní zboží co nejrychleji na vlastní náklady.
 3. Prodávající přijímá odpovědnost za stav zboží, dokud není dodáno zákazníkovi, takže jakékoli poškození nebo rozbití na cestě je v odpovědnosti prodávajícího, ale pokud se něco stane poté, co bylo dodáno zákazníkovi, vyhrazené bezpečné místo zákazníka nebo soused jmenovaný zákazníkem je odpovědností zákazníka a prodávající nemůže přijmout žádnou odpovědnost za škody.
 4. Prodávající nepřijímá žádnou odpovědnost za zboží poškozené při přepravě, pokud zákazník nahlásí poškození více než 14 dní po obdržení zboží.
 5. Prodávající uhradí přiměřené náklady na vrácení v případě, že je zákazník schopen poskytnout nezávislý důkaz, že škodu lze přičíst prodejci nebo jeho pověřenému kurýrovi.
 6. Pokud je navzdory vhodnému a zajištěnému obalu vrácené zboží Zákazníka poškozeno během přepravy od Zákazníka k Prodávajícímu, Prodávající převezme odpovědnost, pokud byl sběr a doručení zajištěno a usnadněno Prodávajícím.
 7. Pokud se zákazník dohodl na odeslání položky zpět prodávajícímu na náklady zákazníka, prodávající nenese žádnou odpovědnost a zákazník bude muset kontaktovat svou kurýrní společnost ohledně jakékoli náhrady za ztrátu vrácení peněz nebo se spoléhat na zvolené přepravní pojištění.

DORUČENÍ NESPRÁVNÉ POLOŽKY

 1. Jakékoli zboží obdržené zákazníkem, které zákazník považuje za nesprávně dodané zboží, musí být prodávajícímu oznámeno co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží.
 2. Prodávající vyzvedne od zákazníka nesprávné zboží a na vlastní náklady dodá náhradní zboží co nejrychleji.
 3. Zákazník je povinen vrátit nesprávnou položku nebo jakoukoli položku, která byla omylem dodána zákazníkovi prodejcem bez objednávky nebo platby.
 4. Pokud jej zákazník nevrátí, bude mu prodávající účtovat plnou cenu položky.

ODSTOUPENÍ NEBO ZRUŠENÍ OBJEDNÁVEK

 1. Zákazník má právo zrušit objednávku na položky zakoupené z webových stránek Prodejců nebo zadané telefonicky nebo e -mailem, a to nejpozději do 30 dnů od doručení. Za jakékoli zrušení objednávky v rámci zákonných práv zákazníka nebo v rámci záruky vrácení peněz prodávajícího odpovídá zákazník za vrácení zboží prodávajícímu na vlastní náklady zákazníka.
 2. Objednávky lze zrušit dopisem, e -mailem nebo telefonicky.
 3. Zboží je třeba vrátit nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Zákazník oznámil zrušení Prodávajícímu.
 4. Existují určitá omezení produktů, která lze po dodání zrušit, a to následovně:
  • Software, disky CD a DVD, které jsou použity, nejsou zapečetěny a/nebo registrovány výrobcem na jméno zákazníka;
  • Předměty, které přicházejí přímo do styku s nosem, ušima nebo ústy, jako jsou monitory do uší nebo dřevěné dechové rákosy, které se běžně prodávají uzavřené v obchodě a z hygienických důvodů je nelze testovat;
  • Položky, které byly po dodání neoddělitelně smíchány/nainstalovány s jinými položkami nebo jakkoli upraveny.
 5. Zákazníkovi se doporučuje pečlivě rozbalit své výrobky, uschovat všechny obaly, zkontrolovat zboží a pokud zboží nechce, vrátit jej do krabice pro bezpečné vrácení.
 6. Prodávající může zrušit jakoukoli objednávku zadanou zákazníkem, dokud zákazník zboží nepřevezme, pokud prodávající již není schopen dodat zboží, došlo k výrazné změně ceny zboží nebo pokud má prodejce podezření, že transakce je podvodná . Pokud je objednávka prodávajícím zrušena, veškeré peníze zaplacené zákazníkem budou vráceny v plné výši do 10 dnů.

VRATKY ZÁKAZNÍKŮ:

Prodloužili jsme dobu záruky vrácení peněz do ledna 2022. Další podrobnosti naleznete na produktových stránkách.

 1. Produkty lze vrátit do 30 dnů od doručení a vrácení peněz v plné výši.
 2. Za předpokladu, že zákazník informuje dodavatele do 30 dnů od doručení zákazníkovi, vrátí prodejce standardní poplatky za doručení.
 3. Pokud zákazník stornuje objednávku v souladu se svými zákonnými právy nebo chce vrátit položku v rámci záruky vrácení peněz prodávajícího, je zákazník odpovědný za vrácení zboží prodávajícímu. Za vrácené kurýrní služby za zrušené objednávky bude účtován poplatek, jehož výše závisí na velikosti a hmotnosti položky.
 4. Pokud prodávající obdrží zboží, kterému nebyla věnována přiměřená péče, sníží prodávajícímu částku vrácenou zákazníkovi, která odpovídá snížení hodnoty zboží.
 5. Na některé položky se vztahuje záruka vrácení peněz, pouze pokud jsou vráceny prodejci nepoužité a zapečetěné v původním obalu a v případě softwaru neregistrované. Mezi tyto položky patří:
  • Software
  • CD a DVD
  • Sluchátka do uší a monitory do uší
  • Zátky do uší a ochrana sluchu
  • Náustky, rákosí atd ... pro dechové a dechové nástroje
  • Výrobky pro péči o ústa / rty
 6. Všechny vrácené dechové a mosazné nástroje podléhají poplatku za sanaci 5 GBP, pokud nebudou vráceny nepoužité a s neporušenou hygienickou pečetí.
 7. Pokud zákazník vrací chytré nebo připojené zařízení, doporučuje se mu zajistit, aby zařízení odpojil od své domácí nebo firemní sítě a smazal nebo „odpojil" své osobní účty, např. Google, Spotify nebo Amazon Alexa. Pokud má zařízení funkci ukládání dat, musí být všechna soukromá data odstraněna, než bude položka vrácena dodavateli. Prodejce se bude snažit obnovit všechna taková zařízení na tovární nastavení, ale prodejce to nezaručuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené zneužitím třetí stranou.

VADNÉ ZBOŽÍ V RÁMCI STANDARDNÍ ZÁRUKY:

 1. Na všechny produkty se vztahuje minimálně 5letá záruka, pokud není uvedeno jinak.
 2. Pokud se zboží stane vadným z důvodu výrobní vady do 180 dnů od nákupu, pak prodejce zajistí sběr a opravu výrobku.
 3. Pokud produkt nelze opravit do 60 dnů, bude vydán náhradní výrobek, který nebude starší a nebude v horším stavu než původní produkt vrácený zákazníkem.
 4. Pokud se zboží stane vadným v záruční době, ale po 180 dnech od data dodání, platí stejné podmínky jako výše, ale od zákazníka se očekává, že zaplatí za jakékoli přiměřené kroky k prokázání výrobní vady a náklady na vrácení výrobek dodavateli.
 5. Produkty nemohou být vráceny dodavateli za účelem vrácení peněz později než 30 dnů od doručení, pokud prodejce není schopen splnit své záruční povinnosti.
 6. Tato záruka vylučuje položky, které se staly vadnými v důsledku nesprávného použití, náhodného poškození nebo jakéhokoli reason než výrobní vady.
 7. Pokud se při vrácení dodavateli zjistí, že je zboží bez chyby, a je mimo 30denní záruku vrácení peněz, pak prodejce vrátí zboží zákazníkovi za malý poplatek.
 8. Prodávající doporučuje, aby si zákazník své zboží pojistil.

ODPOVĚDNOST:

 1. Prodávající za žádných okolností neručí za ztrátu obchodu nebo příjmu.
 2. I když prodávající vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil, že dodané zboží bude v každém ohledu odpovídat specifikaci nebo popisu poskytovanému v daném případě, prodávající nenese odpovědnost za drobné odchylky ve specifikaci a žádná taková drobná změna nebude předmětem žádných reklamaci vůči prodejci.
 3. Prodávající vynaloží veškerou přiměřenou péči, pokud to bude v jeho silách, aby zajistil zabezpečení podrobností objednávky a platby Zákazníka, ale pokud nedojde k nedbalosti ze strany Prodávajícího, Prodávající nemůže nést odpovědnost za jakoukoli ztrátu, kterou může zákazník utrpět, pokud třetí strana zajistí neoprávněný přístup k jakýmkoli údajům, které zákazník poskytne při přístupu nebo objednávce z webových stránek prodávajícího.

ROZŠÍŘENÉ PODMÍNKY ZÁRUKY A PODMÍNKY:

Tyto podmínky upraví standardní podmínky pro konkrétní položku v případě, že si zákazník k této položce zakoupil prodlouženou záruku, a nahradí příslušná ustanovení standardních podmínek. Pokud v těchto podmínkách není uveden jiný termín, zůstávají v platnosti standardní ustanovení.

VADNÉ ZBOŽÍ V RÁMCI ZÁRUKY:

 1. Pokud se výrobek stane vadným z důvodu výrobní vady do dvou let, prodávající zajistí bezplatné vrácení.
 2. Po dvou letech je zákazník odpovědný za náklady na vrácení zboží prodejci a náklady na dodání zboží zpět zákazníkovi.
 3. Prodávající uhradí přiměřené náklady na vrácení, pokud je zákazník schopen poskytnout nezávislý důkaz, že vinu lze přičíst prodejci nebo výrobci.

ODSTOUPENÍ NEBO ZRUŠENÍ OBJEDNÁVEK:

 1. S výhradou záručních výjimek, jak jsou podrobně popsány v tomto dokumentu, mohou být výrobky vráceny a vráceny v plné výši do několika dnů od dodání.
 2. Místo standardní 30denní záruky vrácení peněz prodejce je k dispozici až 180 dní (přesné množství dní je uvedeno na produktové stránce). To podléhá následujícímu:

  Pro žádosti o vrácení podané do 30 dnů od doručení:
  • Zákazník musí zaslat výrobky zpět prodejci, případně může prodejce zajistit vyzvednutí za poplatek v závislosti na velikosti a hmotnosti položky.
  • Veškeré standardní poplatky za doručení uplatněné na objednávku zákazníka budou vráceny.
  • Náklady na prodlouženou záruku budou vráceny.

  Pro žádosti o vrácení podané po 30 dnech od doručení:
  • Pokud je záruka vrácení peněz převzata po 30 dnech od doručení, ale až po 180 dnech od doručení, musí zákazník zaslat produkty zpět prodejci, případně může prodejce zajistit vyzvednutí za poplatek v závislosti na velikosti a hmotnosti položka.
  • Původní poplatky za doručení objednávky nebudou vráceny.
  • Poplatek za prodlouženou záruku, který zákazník původně zaplatil, nebude vrácen.

NÁKLADY NA ROZŠÍŘENOU ZÁRUKU
 1. Pro zákazníky v některých odlehlých nebo odlehlých oblastech může být cena prodloužené záruky o něco vyšší kvůli potenciálu vyšších nákladů na sběr a opětovné dodání.
 2. Tuto cenu bude zákazník moci vidět, když při pokladně zadá své adresy.

PODMÍNKY HOTOVOSTI:

Pokud zákazník záruční dobu po záruční době nevyužije, může prodávajícímu do jednoho měsíce od data vypršení platnosti napsat kopii záručního listu a původní nákupní fakturu a prodejce vám zašle šek na 50% původní náklady na záruku.

PŘEVOD ZÁRUKY:

 1. Pokud zákazník převede vlastnictví zaručeného zboží, musí být prodejce informován e -mailem o podrobnostech nového majitele včetně jména, adresy, e -mailové adresy a telefonního čísla do 30 dnů od prodeje položky.
 2. Pokud tak neučiníte, záruka bude neplatná a nový vlastník nebude moci uplatnit žádné nároky.
 3. Cashback po záruční době není platný, když byla převedena záruka.

PŮJČKOVÉ ZAŘÍZENÍ:

 1. Pokud produkty zahrnuté v podmínkách této záruky nebudou opraveny do 30 dnů po obdržení zboží na Gear4music, pak může zákazník požádat o bezplatnou položku půjčky.
 2. Položka půjčky není určena jako přímá náhrada a nemusí mít stejnou cenu nebo stejné vlastnosti jako původní produkt, ale musí mít podobnou funkčnost. (např. pokud se vaše digitální piano rozbije, můžeme vám půjčit jakýkoli jiný typ digitálního piana, dokud váš produkt nebude opraven, nebo dokud se nedohodneme na náhradním modelu nebo cashbacku, jak je podrobně uvedeno v těchto zásadách).
 3. Půjčené položky zůstávají vždy majetkem Gear4music, ale musí být pojištěny pro případ krádeže a poškození zákazníkem.

VÝMĚNNÉ PRODUKTY:

 1. Pokud nelze položku opravit do 60 dnů, bude dodána ekvivalentní náhradní položka s podobnou funkcí.
 2. Náhradní položky nemusí být nutně nové, ale budou plně funkční a nebudou starší než položky, které nahrazují.
 3. Náhradní výrobky nebudou dražší než výrobky, které nahrazují.
 4. Vhodnost náhradních produktů bude projednána se zákazníkem, ale final rozhodnutí o jejich vhodnosti učiní Gear4music .
 5. Jakákoli oprava nebo výměna vadného výrobku neobnoví ani neprodlouží tuto záruku po původním datu vypršení platnosti záruky.

HOTOVOSTNÍ SLEVA:

V záruční době v případě úspěšné reklamace nemůže být dodán vhodný náhradní předmět, jak je uvedeno výše, nebo má navrhovaný náhradní výrobek výrazně odlišnou specifikaci od původního produktu, který není pro zákazníka přijatelný, pak vrácení peněz bude nabídnuto po uplatnění odpisů na základě následujícího procenta z původní kupní ceny:

1. ročník: 100%, 2. ročník: 70%, 3. ročník: 45%, 4. ročník: 30%, 5. ročník: 20%, 6. ročník: 15%.

Maloobchodní cena za prodlouženou záruku nebude vrácena.

Položky, které budou vyměněny nebo jim byla vyplacena hotovostní sleva, se stanou majetkem Gear4music .

ZRUŠENÍ POLITIKY:

Zásadu lze kdykoli zrušit a bude poskytnuta poměrná sleva na základě zbývajícího času. Zásady však nelze zrušit, pokud již byl vznesen nárok.

VYLOUČENÍ ZÁRUKY:

Tato záruka je určena k pokrytí vad výrobce. Pokud zboží z jakéhokoli reason selže, a to z důvodu vady výrobce, včetně některého z následujících důvodů, pak tato záruka neplatí:

 • Zneužití nebo nesprávné zacházení
 • Výrobek se používá k něčemu, k čemu nebyl určen (nesprávné použití)
 • Opotřebení přesahuje designové záměry produktu
 • Nepříznivé podmínky prostředí
 • Produkt byl pozměněn nebo upraven
 • Chyba byla způsobena použitím příslušenství nebo doplňkových dílů, které nejsou výrobcem výrobku výslovně certifikovány k práci
 • Byl použit nevhodný napájecí zdroj nebo baterie
 • Nedostatečná péče a údržba

JINÁ INFORMACE

Podle nedávné legislativy jsme povinni upozornit na to, že při nákupu zboží nemusíte kupovat prodlouženou záruku. Máte právo nakupovat a my bychom vás k tomu aktivně podporovali. Tato záruka je poskytována jako doplňková služba našim zákazníkům a opravdu si myslíme, že stojí za to malé množství peněz, které stojí.

Tato záruka je exkluzivní nabídkou a je provozována a finančně zajištěna společností Gear4music limitované. Na tuto záruku se nevztahuje schéma kompenzace finančních služeb a peněžní prostředky nejsou účelově Gear4music společností Gear4music limitované. Tato záruka není pojistnou smlouvou a doporučujeme vám také pojistit své zboží proti krádeži a poškození.

Při nákupu produktu jste chráněni právními předpisy, jako je zákon o právech spotřebitelů 2015 (v platném znění). Pokud výrobek při prodeji nemá uspokojivou kvalitu nebo odpovídá účelu, máte právo na opravu nebo výměnu po dobu až 6 let (5 ve Skotsku). Během prvních 6 měsíců musí prodejce prokázat, že zboží, které jste zakoupili, splňuje potřebné standardy. Po prvních 6 měsících je na vás, abyste dokázali, že byl výrobek při dodání vadný: to může zahrnovat zahájení soudního řízení. Další informace o právech spotřebitele lze získat od místních služeb Trading Standards. Další pokyny týkající se ochrany spotřebitele před předpisy o nekalém obchodování z roku 2008 naleznete zde .

Zákon o právech spotřebitelů z roku 2015 se vás týká za velmi specifických okolností, pokud se vaše zařízení po nákupu pokazí. Naše prodloužená záruka poskytuje mnohem komplexnější krytí. Tato záruka odstraní stres a potíže s reklamací nad rámec standardní záruční doby výrobce.