SMLUVNÍ PODMÍNKY GEAR4MUSIC

Aktualizováno 21. června 2022

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A COOKIE

Naše úplné zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie si můžete prohlédnout zde .

STÍŽNOSTI ZÁKAZNÍKŮ

V případě, že zákazník potřebuje podat stížnost, měl by nejprve zavolat nebo poslat e-mail na info@gear4music.com nebo použít online formulář na naší kontaktní stránce. V mnoha případech stížnost nejlépe vyřeší osoba odpovědná za daný problém. Pokud stížnost obdržela tato osoba, může být schopna ji vyřešit rychle a učiní tak, pokud to bude možné a vhodné.

Bez ohledu na to, zda byla stížnost vyřešena či nikoli, budou informace o stížnosti předány manažerovi zákaznického servisu do jednoho týdne. Po obdržení stížnosti ji vedoucí zákaznického servisu zaznamená do protokolu stížností. V případě, že to ještě nebylo vyřešeno, delegují příslušnou osobu, aby prošetřila a podnikla příslušná opatření. Pokud se stížnost týká konkrétní osoby, měla by být informována a měla by mít spravedlivou příležitost odpovědět. Reklamace by měla být osobou vyřizující reklamaci uznána do 3 pracovních dnů.

V potvrzení by mělo být uvedeno, kdo se stížností zabývá a kdy může stěžovatel očekávat odpověď. V ideálním případě by stěžovatelé měli obdržet konečnou odpověď do 2 týdnů. Pokud to není možné, protože například vyšetřování nebylo zcela dokončeno, měla by být zaslána zpráva o pokroku s uvedením, kdy bude poskytnuta úplná odpověď. Ať už je stížnost oprávněná či nikoli, odpověď stěžovateli by měla popisovat opatření přijatá k prošetření stížnosti, závěry z vyšetřování a veškerá opatření přijatá v důsledku stížnosti. Pokud se stěžovatel domnívá, že problém nebyl v první fázi uspokojivě vyřešen, může požádat, aby byla stížnost přezkoumána na úrovni správní rady. V této fázi bude stížnost předána představenstvu. Žádost o přezkoumání na úrovni představenstva by měla být potvrzena do týdne od jejího obdržení. V potvrzení by mělo být uvedeno, kdo se bude případem zabývat a kdy může stěžovatel očekávat odpověď.

Evropská komise zřídila platformu pro řešení spotřebitelských sporů online (ODR), která umožňuje spotřebitelům, kteří mají stížnost na produkt nebo službu zakoupenou online, podat stížnost prostřednictvím online formuláře stížnosti. Podrobnosti o této platformě najdete na http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

PRAVIDLA A PODMÍNKY

Žádné prohlášení ani podmínky prodeje obsažené v těchto podmínkách neovlivňují ani neomezují vaše zákonná práva, jak jsou definována ve směrnici EU o právech spotřebitelů, zákonu o právech spotřebitelů z roku 2015 nebo nařízení o spotřebitelských smlouvách (informace, zrušení a dodatečné poplatky) z roku 2013.

Všechny objednávky na zboží přijaté společností Gear4music limitované (prodejce) jsou přijímány za následujících podmínek, které tvoří součást a řídí se kupní smlouvou. Převzetí zboží zákazníkem se považuje za souhlas s těmito podmínkami prodeje, pokud zákazník písemně neoznámí prodejci do 15 dnů od obdržení tohoto dopisu nebo doručení zboží. Jakákoli podmínka, kterou chce zákazník uložit v dokumentu nebo jinak, která je v rozporu s těmito podmínkami nebo k nim přidává, není akceptována. Žádný zástupce ani zástupce prodejce nemá oprávnění měnit tyto podmínky.

Obsah této smlouvy uložíme a zašleme vám e-mailem podrobnosti o vaší objednávce a také naše všeobecné podmínky. Podmínky vždy najdete zde. Podrobnosti o vašich nedávných objednávkách naleznete v přihlašovacích údajích zákazníka.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Pro objednávky uskutečněné kreditní nebo debitní kartou bude platební karta zúčtována po potvrzení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout platbu kreditní nebo debetní kartou. Šeky musí být proúčtovány před dodáním zboží, které trvá 7-10 dní, proto se doporučuje přímý bankovní převod, když není možná platba kartou nebo není akceptována. Prodejce přijímá pouze nákupní objednávky s 30denními úvěrovými podmínkami od uznávaných vzdělávacích institucí a vládních ministerstev. Zboží zůstává majetkem prodejce až do úplného zaplacení a prodejce si vyhrazuje právo zboží neodeslat, dokud nebudou přijaty finanční prostředky.

ODESÍLÁNÍ OBJEDNÁVEK

Prodejce není vázán kupní smlouvou, dokud zboží nepřevezme zákazník. Jak je uvedeno na stránce produktu, termíny dodání jsou uvedeny pouze jako odhad – prodejce vynaloží veškeré úsilí, aby dodržel termín uvedený pro dodání. Mnoho produktů má prodejce na skladě, ale v některých případech je uvedené datum odhadem času, který bude trvat objednání položky od výrobce a její doručení zákazníkovi. Prodejce si vyhrazuje právo rozdělit objednávky, ale nebude účtovat více, než je celková inzerovaná cena za doručení objednávky v plném rozsahu.

ZBOŽÍ POŠKOZENÉ PŘI PŘEPRAVĚ

 1. Jakékoli zboží přijaté zákazníkem, které utrpělo poškození při přepravě, musí být co nejdříve nahlášeno prodávajícímu, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží.
 2. Prodávající vyzvedne poškozené zboží od zákazníka a dodá náhradní zboží co nejrychleji na vlastní náklady.
 3. Prodejce přebírá odpovědnost za stav zboží až do jeho předání zákazníkovi, takže případné poškození nebo rozbití na cestě je v odpovědnosti prodejce, pokud se však něco stane po jeho doručení zákazníkovi, zákazníkem vyhrazené bezpečné místo, popř. zákazníkem určený soused, je odpovědností zákazníka a prodejce nemůže přijmout žádnou odpovědnost za škody.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za zboží poškozené při přepravě, pokud zákazník nahlásí poškození více než 14 dnů po převzetí zboží.
 5. Prodejce uhradí přiměřené náklady na vrácení, pokud bude zákazník schopen poskytnout nezávislý důkaz, že škoda je přičitatelná Prodejci nebo jeho pověřenému kurýrovi.
 6. Pokud dojde i přes vhodné a zabezpečené balení k poškození vráceného zboží Zákazníka během přepravy od Zákazníka k Prodávajícímu, přebírá Prodávající odpovědnost, zda vyzvednutí a doručení zajistil a usnadnil Prodávající.
 7. Pokud se zákazník dohodl na odeslání položky zpět prodejci na náklady zákazníka, prodejce nenese žádnou odpovědnost a zákazník se bude muset obrátit na svou kurýrní společnost s žádostí o jakoukoli náhradu za ztrátu náhrady nebo se spolehnout na zvolené pojištění dopravy.

DORUČENÍ NESPRÁVNÉHO ZBOŽÍ

 1. Jakékoli zboží přijaté zákazníkem, které zákazník považuje za nesprávně dodané zboží, je nutné co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží, nahlásit prodávajícímu.
 2. Prodávající odebere od Zákazníka nesprávné zboží a dodá náhradní zboží co nejrychleji na vlastní náklady.
 3. Zákazník je odpovědný za vrácení nesprávné položky nebo jakékoli položky, která byla náhodně doručena zákazníkovi prodávajícím bez objednávky nebo platby.
 4. Pokud ji zákazník nevrátí, prodejce naúčtuje zákazníkovi plnou cenu zboží.

STAŽENÍ NEBO ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

 1. Zákazník má právo zrušit objednávku zboží zakoupeného na webových stránkách prodávajícího nebo zadané telefonicky nebo e-mailem nejpozději do 30 dnů od doručení. V případě jakéhokoli zrušení objednávky v rámci zákonných práv zákazníka nebo v rámci záruky vrácení peněz prodávajícího je zákazník odpovědný za vrácení zboží prodejci na vlastní náklady.
 2. Objednávku lze zrušit dopisem, emailem nebo telefonicky.
 3. Zboží musí být vráceno nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Zákazník oznámil prodejci zrušení.
 4. Existují určitá omezení pro produkty, které lze po doručení zrušit, avšak následovně:
  • Software, CD a DVD, které jsou používány, nejsou zapečetěny a/nebo registrovány u výrobce na jméno zákazníka;
  • Předměty, které přicházejí přímo do kontaktu s nosem, ušima nebo ústy, jako jsou monitory do uší nebo dřevěné dechové rákosky, které se běžně prodávají zapečetěné v obchodě a nelze je z hygienických důvodů testovat;
  • Položky, které byly po dodání neoddělitelně smíchány/instalovány s jinými položkami nebo byly jakýmkoli způsobem upraveny.
 5. Zákazníkovi se doporučuje pečlivě rozbalit své produkty, pečlivě uschovat všechny obaly, zkontrolovat zboží a v případě, že zboží nebude chtít, vrátit je zpět do krabice pro bezpečné vrácení.
 6. Prodejce může zrušit jakoukoli objednávku zadanou zákazníkem, dokud zákazník neobdrží zboží, pokud prodejce již není schopen dodat položku, došlo k výrazné změně ceny položky nebo pokud má prodávající podezření, že transakce je podvodná. . Pokud je objednávka zrušena prodávajícím, budou veškeré peníze zaplacené zákazníkem vráceny v plné výši do 10 dnů.

VRÁCENÍ ZÁKAZNÍKŮ:

Prodloužili jsme dobu záruky vrácení peněz do ledna 2022. Další podrobnosti naleznete na produktových stránkách.

 1. Produkty mohou být vráceny s plnou náhradou do 30 dnů od doručení.
 2. Pokud Zákazník informuje Prodejce do 30 dnů od doručení Zákazníkovi, Prodejce vrátí standardní poplatky za doručení.
 3. Pokud zákazník zruší objednávku v souladu se svými zákonnými právy nebo chce vrátit položku v rámci záruky vrácení peněz prodejce, je zákazník odpovědný za vrácení zboží prodejci. Za žádosti kurýra o vrácení u zrušených objednávek bude účtován poplatek, jehož výše závisí na velikosti a hmotnosti položky.
 4. V případě, že prodávající obdrží zboží, o kterém nebylo dostatečně pečováno, sníží prodávající zákazníkovi vrácenou částku odpovídající snížení hodnoty zboží.
 5. Na některé položky se vztahuje záruka vrácení peněz pouze v případě, že jsou vráceny prodejci nepoužité a zapečetěné v původním obalu a v případě softwaru neregistrované. Mezi tyto položky patří:
  • Software
  • CD a DVD
  • Sluchátka do uší a monitory do uší
  • Špunty do uší a ochrana sluchu
  • Nátrubky, jazýčky atd… pro dřevěné dechové a žesťové nástroje
  • Produkty péče o ústa / rty
 6. Všechny vrácené dřevěné dechové a žesťové nástroje podléhají dezinfekčnímu poplatku 5 £, pokud nejsou vráceny nepoužité a s neporušenou hygienickou pečetí.
 7. Pokud zákazník vrací chytré nebo připojené zařízení, doporučuje se, aby zajistil, že zařízení odpojí od své domácí nebo firemní sítě a smaže nebo „odpojí" své osobní účty, např. Google, Spotify nebo Amazon Alexa. Pokud má zařízení funkci ukládání dat, musí být před vrácením položky dodavateli odstraněna všechna soukromá data. Prodejce se bude snažit obnovit tovární nastavení všech takových zařízení, ale nezaručuje to ani nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené nesprávným použitím třetí stranou.

VADNÉ ZBOŽÍ V RÁMCI STANDARDNÍ ZÁRUKY:

 1. Na všechny produkty se vztahuje záruka minimálně 3 roky, pokud není uvedeno jinak.
 2. Pokud se položky poškodí z důvodu výrobní vady do 180 dnů od nákupu, prodejce zajistí vyzvednutí a opravu produktu.
 3. Pokud nelze produkt opravit do 60 dnů, bude vydán náhradní produkt, který nebude starší a nebude v horším stavu než původní produkt vrácený zákazníkem.
 4. Pokud se zboží stane vadným během záruční doby, ale po 180 dnech od data dodání, platí stejné podmínky jako výše, ale od zákazníka se očekává, že zaplatí za jakékoli přiměřené kroky k prokázání výrobní chyby a náklady na vrácení. produkt Prodejci.
 5. Produkty nesmí být vráceny prodejci za účelem vrácení peněz později než 30 dnů od doručení, pokud prodejce není schopen splnit své záruční povinnosti.
 6. Tato záruka se nevztahuje na položky, které se staly vadnými v důsledku nesprávného použití, náhodného poškození nebo z jakéhokoli jiného reason, než je výrobní chyba.
 7. Pokud se zjistí, že položka je při vracení prodejci bez závad a je mimo lhůtu 30denní záruky vrácení peněz, vrátí prodejce položku zákazníkovi za malý poplatek.
 8. Prodávající doporučuje zákazníkovi pojistit své zboží.

ODPOVĚDNOST:

 1. Prodejce není za žádných okolností odpovědný za ztrátu obchodu nebo příjmu.
 2. Přestože prodávající vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil, že dodané zboží odpovídá ve všech ohledech uvedené specifikaci nebo popisu, nenese odpovědnost za drobné odchylky ve specifikaci a žádná taková drobná odchylka nebude předmětem žádné nárok vůči Prodejci.
 3. Prodejce vynaloží veškerou přiměřenou péči, pokud to bude v jeho silách, aby zachoval údaje o objednávce a platbě zákazníka v bezpečí, ale nedojde-li k nedbalosti ze strany prodávajícího, prodávající nemůže nést odpovědnost za jakoukoli ztrátu, kterou může Zákazník utrpět, pokud třetí strana získá neoprávněný přístup k jakýmkoli údajům, které Zákazník poskytne při přístupu na webové stránky Prodejce nebo při objednávání z nich.

PODMÍNKY PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY:

Tyto obchodní podmínky upraví standardní obchodní podmínky pro konkrétní položku v případě, že si zákazník k této věci zakoupil prodlouženou záruku a nahradí příslušná ustanovení standardních obchodních podmínek. Není-li v těchto podmínkách uveden jiný termín, zůstávají v platnosti standardní doložky.

VADNÉ ZBOŽÍ V ZÁRUCE:

 1. Pokud dojde během dvou let k vadě produktu z důvodu výrobní vady, prodejce zajistí bezplatné vrácení.
 2. Po dvou letech nese Zákazník náklady na vrácení zboží Prodejci a náklady na dodání zboží zpět Zákazníkovi.
 3. Prodejce uhradí přiměřené náklady na vrácení, pokud bude zákazník schopen poskytnout nezávislý důkaz, že chybu lze přičíst prodejci nebo výrobci.

STAŽENÍ NEBO ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY:

 1. S výhradou výjimek ze záruky, jak je podrobně popsáno v tomto dokumentu, mohou být produkty vráceny s plnou refundací do počtu dní uvedeného od doručení.
 2. Namísto standardní 30denní záruky vrácení peněz dodavatele je k dispozici až 180 dní (přesný počet dní je uveden na stránce produktu). Toto podléhá následujícímu:

  Pro žádosti o vrácení podané do 30 dnů od doručení:
  • Zákazník musí zaslat produkty zpět prodejci, případně může prodávající zajistit vyzvednutí za poplatek v závislosti na velikosti a hmotnosti položky.
  • Jakékoli standardní poplatky za doručení použité na objednávku zákazníka budou vráceny.
  • Náklady na prodlouženou záruku budou vráceny.

  Pro žádosti o vrácení po 30 dnech od doručení:
  • Pokud je záruka vrácení peněz využita po 30 dnech od doručení, ale do 180 dnů od doručení, musí zákazník zaslat produkty zpět prodejci, případně může prodejce zajistit vyzvednutí za poplatek v závislosti na velikosti a hmotnosti položka.
  • Původní poplatky za doručení objednávky nebudou vráceny.
  • Poplatek za prodlouženou záruku, který zákazník původně zaplatil, nebude vrácen.

NÁKLADY NA PRODLOUŽENOU ZÁRUKU
 1. Pro zákazníky v některých odlehlých nebo odlehlých oblastech může být cena prodloužené záruky nepatrně vyšší kvůli potenciálu vyšších nákladů na vyzvednutí a opětovné doručení.
 2. Zákazník uvidí tuto cenu, když zadá svou adresu při placení.

PODMÍNKY VRÁCENÍ HOTOVOSTI:

Pokud zákazník nevyužil záruku po záruční době, může prodejci napsat kopii záručního listu a svou původní fakturu za nákup do jednoho měsíce od data vypršení platnosti a prodejce vám zašle šek na 50 %. původní záruční náklady.

PŘEVOD ZÁRUKY:

 1. Pokud zákazník převede vlastnictví zboží se zárukou, musí být prodávající informován e-mailem o podrobnostech nového vlastníka včetně jména, adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla do 30 dnů od prodeje položky.
 2. Pokud tak neučiníte, záruka bude neplatná a nový majitel nemůže vznášet žádné nároky.
 3. Cashback po záruční době není platný, pokud byla záruka převedena.

VYBAVENÍ PŮJČKY:

 1. Pokud produkty, na které se vztahuje tato záruka, nebudou opraveny do 30 dnů po obdržení zboží na Gear4music, může zákazník požádat o bezplatnou zapůjčení položky.
 2. Předmět zapůjčení není určen jako přímá náhrada a nemusí mít stejnou cenu nebo mít stejné vlastnosti jako původní produkt, ale musí mít podobnou funkčnost. (např. pokud se vám rozbije digitální piano, můžeme vám zapůjčit jakýkoli jiný typ digitálního piana, dokud nebude váš produkt opraven nebo dokud se nedohodneme na náhradním modelu nebo vrácení peněz, jak je podrobně uvedeno v těchto zásadách).
 3. Zapůjčené předměty zůstávají po celou dobu majetkem Gear4music, ale musí být pojištěny pro případ krádeže a poškození zákazníkem.

NÁHRADNÍ PRODUKTY:

 1. Pokud nelze položku opravit do 60 dnů, bude dodána ekvivalentní náhradní položka s podobnou funkčností.
 2. Náhradní položky nemusí být nutně nové, ale budou plně funkční a nebudou starší než položka, kterou nahrazují.
 3. Náhradní produkty nebudou dražší než produkt, který nahrazují.
 4. Vhodnost náhradních produktů bude projednána se zákazníkem, ale konečné rozhodnutí o jejich vhodnosti učiní Gear4music .
 5. Jakákoli oprava nebo výměna vadného produktu neobnoví ani neprodlouží tuto záruku nad rámec původního data vypršení záruky.

HOTOVOSTNÍ SLEVA:

V záruční době nelze v případě úspěšné reklamace dodat vhodnou náhradní položku, jak je popsáno výše, nebo navrhovaný náhradní produkt má výrazně odlišné specifikace od původního produktu, které nejsou pro zákazníka přijatelné, pak bude vrácena hotovost bude nabídnut po uplatnění amortizace na základě následujícího procenta z původní kupní ceny:

1. ročník: 100 %, 2. ročník: 70 %, 3. ročník: 45 %, 4. ročník: 30 %, 5. ročník: 20 %, 6. ročník: 15 %.

Maloobchodní cena prodloužené záruky nebude vrácena.

Položky, které byly nahrazeny nebo u kterých byla vyplacena hotovostní sleva, se stanou majetkem Gear4music .

ZRUŠENÍ ZÁSADY:

Pojistku lze kdykoli zrušit a bude poskytnuta poměrná sleva na základě doby zbývající do konce pojistné smlouvy. Zásadu však nelze zrušit, pokud již byla reklamace podána.

VÝJIMKY ZÁRUKY:

Tato záruka je navržena tak, aby pokryla vady výrobce. Pokud položka selže z jakéhokoli reason, který není způsoben vadou výrobce, včetně některého z následujících důvodů, pak tato záruka neplatí:

 • Zneužívání nebo špatné zacházení
 • Výrobek se používá k něčemu, pro co nebyl navržen (nesprávné použití)
 • Opotřebení přesahuje designové záměry produktu
 • Nepříznivé podmínky prostředí
 • Výrobek byl změněn nebo upraven
 • Závada byla způsobena použitím příslušenství nebo doplňkových dílů, které nejsou výslovně certifikovány výrobcem produktu
 • Byl použit nevhodný zdroj napájení nebo baterie
 • Nedostatečná péče a údržba

JINÁ INFORMACE

Podle současné legislativy jsme povinni upozornit na to, že při nákupu zboží nemusíte kupovat prodlouženou záruku. Máte právo nakupovat a my vás k tomu aktivně vybízíme. Tato záruka je našim zákazníkům poskytována jako doplňková služba a opravdu si myslíme, že stojí za to malé množství peněz, které to stojí.

Tato záruka je exkluzivní nabídkou a je provozována a finančně zajištěna společností Gear4music limitované. Na tuto záruku se nevztahuje kompenzační schéma finančních služeb a Gear4music limitované nehradí peníze. Tato záruka není pojistkou a doporučujeme zboží pojistit proti krádeži a poškození.

Při nákupu produktu jste chráněni právními předpisy, jako je zákon o právech spotřebitelů z roku 2015 (ve znění pozdějších předpisů). Pokud produkt při prodeji není v uspokojivé kvalitě nebo není vhodný pro daný účel, máte právo požadovat opravu nebo výměnu po dobu až 6 let (5 ve Skotsku). Během prvních 6 měsíců musí prodejce prokázat, že vámi zakoupené zboží splňovalo potřebné normy. Po prvních 6 měsících je na vás, abyste prokázali, že produkt byl při dodání vadný: může to znamenat, že budete soudní řízení. Další informace o právech spotřebitelů lze získat od místních služeb pro obchodní standardy. Další pokyny týkající se ochrany spotřebitele před nařízeními o nekalém obchodování z roku 2008 naleznete zde .

Zákon o právech spotřebitelů z roku 2015 se na vás vztahuje ve velmi specifických situacích, pokud by se vaše zařízení po koupi pokazilo. Naše prodloužená záruka poskytuje mnohem komplexnější krytí. Tato záruka odstraní stres a potíže s uplatněním reklamace nad rámec standardní záruční doby výrobce.