GEAR4MUSIC OBCHODNÍ PODMÍNKY

Aktualizováno 6. října 2020

OCHRANA SOUKROMÍ A COOKIES

Naše úplné zásady ochrany osobních údajů a cookies si můžete prohlédnout zde .

STÍŽNOSTI ZÁKAZNÍKŮ

V případě, že zákazník potřebuje podat stížnost, měl by nejprve zavolat nebo poslat e-mail na info@gear4music.com nebo použít online formulář na naší kontaktní stránce. V mnoha případech stížnost nejlépe vyřeší osoba odpovědná za daný problém. Pokud tato osoba obdržela stížnost, může být schopna ji rychle vyřešit, a pokud to bude možné a vhodné, učiní tak.

Ať již byla stížnost vyřešena, informace o stížnosti budou do jednoho týdne předány vedoucímu zákaznického servisu. Po obdržení stížnosti jej manažer zákaznického servisu zaznamená do protokolu stížností. V případě, že to ještě nebylo vyřešeno, pověřují příslušnou osobu vyšetřováním a přijetím příslušných opatření. Pokud se stížnost týká konkrétní osoby, měla by být informována a měla by dostat přiměřenou odpověď. Stížnost by měla být uznána osobou, která vyřizuje stížnost do 3 pracovních dnů.

V potvrzení by mělo být uvedeno, kdo se stížností zabývá a kdy stěžovatel může očekávat odpověď. V ideálním případě by stěžovatelé měli obdržet konečnou odpověď do 2 týdnů. Pokud to není možné, protože například šetření nebylo úplně dokončeno, měla by být odeslána zpráva o pokroku s uvedením, kdy bude poskytnuta úplná odpověď. Ať je stížnost oprávněná či nikoli, měla by odpověď stěžovateli popsat kroky podniknuté k prošetření stížnosti, závěry z vyšetřování a jakékoli kroky učiněné v důsledku stížnosti. Pokud se stěžovatel domnívá, že problém nebyl v první fázi uspokojivě vyřešen, mohou požádat o přezkum stížnosti na úrovni správní rady. V této fázi bude stížnost postoupena správní radě. Žádost o přezkum na úrovni správní rady by měla být potvrzena do jednoho týdne od jejího obdržení. V potvrzení by mělo být uvedeno, kdo se případem bude zabývat a kdy stěžovatel může očekávat odpověď.

Evropská komise zřídila platformu pro řešení sporů online spotřebitelů (ODR), která umožňuje spotřebitelům, kteří mají stížnost na produkt nebo službu zakoupenou online, podat stížnost prostřednictvím online stížnostního formuláře. Podrobnosti o této platformě naleznete na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

PRAVIDLA A PODMÍNKY

Žádné prohlášení nebo podmínky prodeje obsažené v těchto podmínkách neovlivňují ani neomezují vaše zákonná práva definovaná ve směrnici EU o právech spotřebitelů, zákoně o právech spotřebitelů 2015 nebo ve smlouvách o spotřebitelských smlouvách (informace, zrušení a další poplatky) z roku 2013.

Všechny objednávky na zboží přijaté společností Gear4music Limited (prodejce) jsou přijímány za následujících podmínek, které jsou součástí a řídí kupní smlouvu. Přijetí zboží zákazníkem se považuje za přijetí těchto prodejních podmínek, ledaže zákazník písemně oznámí prodávajícímu do 15 dnů od přijetí tohoto dopisu nebo dodání zboží. Jakýkoli výraz, o který se snaží zákazník uložit v dokumentu nebo jinak, který je v rozporu s těmito podmínkami nebo k nim přidá, není přijat. Žádný agent nebo zástupce prodejce nemá oprávnění měnit tyto podmínky.

Obsah této smlouvy uložíme a e-mailem vám zašleme podrobnosti o vaší objednávce a naše všeobecné podmínky. Podmínky najdete zde vždy. Podrobnosti o vašich nedávných objednávkách naleznete v přihlašovacích údajích zákazníků.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

U objednávek zadaných pomocí kreditních nebo debetních karet nebude platební karta debetována, dokud nebude objednávka skutečně odeslána, s výjimkou kompletních počítačových systémů nebo balíčků nakonfigurovaných podle požadavků zákazníka. V takovém případě budou kreditní / debetní karty debetovány ihned po objednávce umístěn. Prodejce si vyhrazuje právo nepřijmout platbu kreditní nebo debetní kartou. Šeky musí být odbaveny před dodáním zboží, které trvá 7-10 dní, proto se doporučuje přímý bankovní převod, pokud platba kartou není možná nebo nepřijata. Prodejce přijímá objednávky pouze za 30denních úvěrových podmínek od uznávaných vzdělávacích zařízení a ministerstev. Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení a prodávající si vyhrazuje právo neposílat zboží, dokud nebudou obdrženy zúčtované prostředky.

DOPRAVA OBJEDNÁVEK

Prodejce není vázán kupní smlouvou, dokud zboží neobdrží zákazník. Jak je uvedeno na stránce produktu, jsou dodací termíny poskytovány pouze jako odhad - prodejce vynaloží maximální úsilí, aby dodržel datum pojmenované pro dodání. Mnoho produktů je na skladě u prodejce, ale v některých případech je uvedené datum odhadem doby, kterou zabere objednávka zboží od výrobce a jeho dodání zákazníkovi. Prodejce si vyhrazuje právo rozdělit objednávky, ale za doručení objednávky v plné výši nebude účtovat více než celkovou inzerovanou dodací cenu.

ZBOŽÍ POŠKOZENÉ PŘI PŘEPRAVĚ

 1. Veškeré zboží přijaté zákazníkem, které při přepravě utrpělo poškození, musí být nahlášeno prodejci co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží.
 2. Prodávající vyzvedne poškozené zboží od zákazníka a dodá náhradní zboží co nejrychleji na vlastní náklady.
 3. Prodávající přebírá odpovědnost za stav zboží až do doby, kdy bude doručen zákazníkovi, takže za škodu nebo poškození na cestě odpovídá prodávající, ale pokud se něco stane poté, co bylo zákazníkovi doručeno, vyhrazené bezpečné místo zákazníka nebo Zákazník je jmenován sousedem, je odpovědností zákazníka a prodávající nemůže přijmout žádnou odpovědnost za škody.
 4. Prodávající nepřijímá žádnou odpovědnost za zboží poškozené při přepravě, pokud zákazník nahlásí škodu více než 14 dnů po obdržení zboží.
 5. Prodávající uhradí přiměřené náklady na vrácení, pokud bude zákazník schopen poskytnout nezávislý důkaz, že škoda je způsobena prodejci nebo jeho pokynu kurýrem.
 6. Pokud navzdory vhodnému a zabezpečenému zabalení dojde během přepravy od zákazníka k prodávajícímu k poškození vráceného zboží kupujícího, odpovídá prodávající za převzetí a zprostředkování sběru a dodání dodavatelem.
 7. Pokud si zákazník sjednal zaslání věci zpět na náklady zákazníka, prodávající nepřijímá žádnou odpovědnost a zákazník bude muset kontaktovat svou kurýrní společnost ohledně jakékoli náhrady za ztrátu náhrady nebo se spoléhat na své vybrané přepravní pojištění.

DODÁVÁNÍ NESPRÁVNÉ POLOŽKY

 1. Veškeré zboží přijaté zákazníkem, které zákazník považuje za nesprávně dodané zboží, musí být prodávajícímu nahlášeno co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od přijetí zboží.
 2. Prodávající sbírá nesprávné zboží od zákazníka a dodá náhradní zboží co nejrychleji na vlastní náklady.
 3. Zákazník je povinen vrátit nesprávnou položku nebo jakoukoli položku, která byla náhodně doručena zákazníkovi prodejcem, bez objednávky nebo platby.
 4. Pokud ji zákazník nevrátí, prodávající účtuje zákazníkovi plnou cenu za položku.

STORNOVÁNÍ NEBO ZRUŠENÍ OBJEDNÁVEK

 1. Zákazník má právo zrušit objednávku na zboží zakoupené na webových stránkách Prodejce nebo zadané telefonicky nebo e-mailem nejpozději do 30 dnů po doručení. Za jakékoli zrušení objednávky v rámci zákonných práv zákazníka nebo na základě záruky vrácení peněz prodávajícím odpovídá zákazník za vrácení zboží prodávajícímu na vlastní náklady.
 2. Objednávky lze zrušit dopisem, e-mailem nebo telefonicky.
 3. Zboží je třeba vrátit nejpozději 14 dní ode dne, kdy zákazník sdělil storno prodejci.
 4. Existují určitá omezení pro produkty, které mohou být po dodání zrušeny, ale následovně:
  • Software, CD a DVD, které jsou používány, neuzavřené a / nebo registrované u výrobce na jméno zákazníka;
  • Předměty, které přicházejí přímo do kontaktu s nosem, ušima nebo ústy, jako jsou monitory do uší nebo rákosí, které se běžně prodávají zapečetěné v obchodě a nemohou být testovány z hygienických důvodů;
  • Položky, které byly po dodání neoddělitelně smíchány / nainstalovány s jinými položkami nebo jakýmkoli způsobem upraveny.
 5. Zákazníkovi se doporučuje pečlivě vybalit své výrobky, uchovat všechny obaly v bezpečí, zkontrolovat zboží a pokud zboží nechce, vrátit je zpět do krabice pro bezpečný návrat.
 6. Prodávající může zrušit jakoukoli objednávku zadanou zákazníkem, dokud zákazník zboží neobdrží, pokud prodávající již není schopen dodávat zboží, nedošlo k významné změně ceny zboží nebo pokud má podezření, že transakce je podvodná . V případě zrušení objednávky ze strany prodávajícího budou veškeré peníze zaplacené zákazníkem vráceny v plné výši do 10 dnů.

NÁVRAT ZÁKAZNÍKŮ:

 1. Výrobky mohou být vráceny za plnou náhradu do 30 dnů od dodání.
 2. Pokud zákazník informuje prodávajícího do 30 dnů od doručení zákazníkovi, vrátí mu standardní náklady na doručení.
 3. Pokud zákazník zruší objednávku v souladu se svými zákonnými právy nebo chce vrátit položku v rámci záruky vrácení peněz prodávajícím, je zákazník odpovědný za vrácení zboží prodávajícímu. Za vrácené kurýrní žádosti o zrušené objednávky bude účtován poplatek, jehož výše závisí na velikosti a hmotnosti položky.
 4. V případě, že prodávající obdrží zboží, které nebylo náležitě ošetřeno, sníží prodávající částku vrácenou zákazníkovi rovnající se snížení hodnoty zboží.
 5. Na některé položky se vztahuje záruka vrácení peněz, pouze pokud jsou vráceny prodejci nepoužité a zapečetěné v původním obalu a v případě softwaru neregistrované. Tyto položky zahrnují:
  • Software
  • CD a DVD
  • Sluchátka do uší a monitory do uší
  • Chrániče sluchu a ochrana sluchu
  • Nátrubky, náustky atd.… Pro dechové nástroje a žesťové nástroje
  • Výrobky pro péči o ústa a rty
 6. Všechny vrácené dechové nástroje a dechové nástroje jsou zpoplatněny sanitizačním poplatkem 5 GBP, pokud nejsou vráceny nevyužité a jejich hygienická pečeť je neporušená.
 7. Pokud zákazník vrací chytré zařízení nebo zařízení připojitelné k internetu, doporučujeme zajistit, aby zařízení bylo odpojeno od domácích nebo firemních sítí a bylo odstraněno nebo zrušeno propojení osobních účtů, např. Google, Spotify nebo Amazon Alexa. Pokud má zařízení funkci ukládání dat, musí být před vrácením položky prodejci odstraněna všechna soukromá data. Prodejce se bude snažit obnovit tovární nastavení všech takových zařízení, ale prodejce to nezaručuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za škody způsobené zneužitím třetí stranou.

VADNÉ ZBOŽÍ V RÁMCI STANDARDNÍ ZÁRUKY:

 1. Na všechny výrobky se vztahuje dvouletá záruka, není-li uvedeno jinak.
 2. Dojde-li k vadám v důsledku výrobní vady do 180 dnů od zakoupení, zajistí prodejce odběr a opravu produktu.
 3. Pokud nelze produkt opravit do 60 dnů, bude vydán náhradní produkt, který nebude starší a nebude v horším stavu než původní produkt vrácený zákazníkem.
 4. Pokud se položka vadná v záruční době, ale po 180 dnech od data dodání, platí stejné podmínky jako výše, ale od zákazníka se bude očekávat, že zaplatí za všechny přiměřené kroky k prokázání výrobní chyby a za náklady na vrácení produkt prodávajícímu.
 5. Výrobky nemohou být vráceny prodejci k vrácení peněz později než 30 dnů od dodání, pokud prodávající není schopen splnit své záruční závazky.
 6. Tato záruka vylučuje položky, které se staly vadnými v důsledku nesprávného použití, náhodného poškození nebo z jakéhokoli jiného reason než je výrobní chyba.
 7. Pokud se u vráceného zboží prodávajícímu zjistí, že je bez zavinění, a je mimo 30denní záruku vrácení peněz, vrátí prodávající zboží zákazníkovi za malý poplatek.
 8. Prodejce doporučuje, aby zákazník své zboží pojistil.

ODPOVĚDNOST:

 1. Prodávající za žádných okolností neodpovídá za ztrátu podnikání nebo příjmů.
 2. Přestože se prodejce snaží vynaložit veškeré úsilí, aby zajistil, že dodané zboží ve všech ohledech odpovídá zadané specifikaci nebo popisu, není odpovědný za drobné odchylky ve specifikaci a žádná taková drobná změna nebude předmětem žádných změn. nárok vůči dodavateli.
 3. Prodávající bude, pokud to bude v jeho moci, věnovat veškerou přiměřenou péči, aby údaje o objednávce a platbě zákazníka byly bezpečné, ale v případě, že nedojde k nedbalosti na straně prodávajícího, nemůže být prodávající odpovědný. za ztrátu, kterou může zákazník utrpět, pokud třetí strana získá neoprávněný access k jakýmkoli údajům, které zákazník poskytne při přístupu nebo objednání z webových stránek dodavatele.

ROZŠÍŘENÉ PODMÍNKY ZÁRUKY:

Tyto podmínky změní standardní podmínky pro konkrétní položku v případě, že si zákazník zakoupil rozšířenou záruku s touto položkou a nahradí příslušná ustanovení ve standardních podmínkách. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, zůstávají standardní ustanovení v platnosti.

VADNÉ ZBOŽÍ V RÁMCI ZÁRUKY:

 1. Pokud se produkt stane vadným z důvodu výrobní vady během dvou let, prodejce zajistí bezplatný návrat.
 2. Po dvou letech je zákazník odpovědný za náklady na vrácení zboží prodávajícímu a náklady na doručení věci zpět zákazníkovi.
 3. Prodávající uhradí přiměřené náklady na vrácení, pokud bude zákazník schopen poskytnout nezávislý důkaz o tom, že vina je způsobena prodejcem nebo výrobcem.

STAŽENÍ NEBO ZRUŠENÍ OBJEDNÁVEK:

 1. S výhradou záručních výjimek, jak je podrobně uvedeno v tomto dokumentu, mohou být výrobky vráceny za plnou náhradu do počtu dnů uvedených od dodání.
 2. Místo standardní 30denní záruky vrácení peněz prodávajícího je k dispozici až 180 dní (přesný počet dní je uveden na stránce produktu). To podléhá následujícímu:

  Pro žádosti o vrácení zboží do 30 dnů od doručení:
  • Zákazník je povinen zaslat výrobky zpět prodejci, nebo může prodejce zařídit inkaso za poplatek v závislosti na velikosti a hmotnosti předmětu.
  • Veškeré standardní dodací poplatky vztahující se k objednávce zákazníka budou vráceny.
  • Náklady na rozšířenou záruku budou vráceny.

  Pro žádosti o vrácení podané po 30 dnech od doručení:
  • Pokud je záruka vrácení peněz převzata po 30 dnech od dodání, ale až do 180 dnů od dodání, musí zákazník poslat produkty zpět prodejci, nebo může prodejce zařídit inkaso za poplatek v závislosti na velikosti a hmotnosti položka.
  • Původní poplatky za doručení objednávky nebudou vráceny.
  • Prodloužená záruka, kterou zákazník původně zaplatil, se nevrací.

NÁKLADY Z ROZŠÍŘENÉ ZÁRUKY
 1. Pro zákazníky v některých odlehlých nebo odlehlých oblastech může být cena rozšířené záruky o něco vyšší, vzhledem k možnosti vyšších nákladů na výběr a přepravu.
 2. Tuto cenu bude zákazník moci vidět, když při pokladně zadá údaje o adrese.

HOTOVOSTNÍ PODMÍNKY:

Pokud zákazník po záruční době nevyužil záruku, může do jednoho měsíce od uvrstevnýnutí doby platnosti prodávajícímu napsat kopii záručního certifikátu a původní kupní fakturu a prodejce vám zašle šek na 50% původní záruční náklady.

PŘEVOD ZÁRUKY:

 1. Pokud Zákazník převede vlastnictví zaručeného zboží, musí být Prodávajícímu zaslána e-mailem podrobnosti o novém majiteli včetně jména, adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla do 30 dnů od prodeje zboží.
 2. Pokud tak neučiníte, bude záruka neplatná a nový vlastník nebude moci uplatnit žádné nároky.
 3. Cashback po záruční době není po převodu záruky platný.

ÚVĚROVÉ VYBAVENÍ:

 1. Pokud produkty, na které se vztahuje tato záruka, nebudou opraveny do 30 dnů od přijetí zboží na Gear4music, může zákazník požádat o bezplatnou půjčku.
 2. Úvěrová položka není určena jako přímá náhrada a nemusí to být stejná cena nebo mít stejné vlastnosti jako původní produkt, ale musí mít podobnou funkčnost. (např. pokud se vaše digitální piano rozbije, můžeme vám půjčit jakýkoli jiný typ digitálního piana, dokud nebude váš produkt opraven, nebo dokud se nedohodneme na náhradním modelu nebo cashback, jak je podrobně uvedeno v těchto zásadách).
 3. Úvěrové položky zůstávají vždy majetkem Gear4music, ale musí být pojisteny proti krádeži a poškození ze strany zákazníka.

VÝMĚNA PRODUKTŮ:

 1. Pokud nelze položku opravit do 60 dnů, bude dodána ekvivalentní náhradní položka s podobnou funkčností.
 2. Náhradní položky nemusí být nutně nové, ale budou plně funkční a nebudou starší než položka, kterou nahrazují.
 3. Náhradní produkty nebudou dražší než výrobky, které vyměňují.
 4. Vhodnost náhradních produktů musí být projednána se zákazníkem, ale konečné rozhodnutí o jejich vhodnosti učiní společnost Gear4music.
 5. Jakákoli oprava nebo výměna vadného produktu neobnoví ani neprodlouží tuto záruku po uvrstevnýnutí původního data platnosti záruky.

PENĚŽNÍ SLEVA:

V záruční době nelze v případě úspěšné reklamace dodávat vhodný náhradní díl, jak je uvedeno výše, nebo má-li navrhovaný náhradní produkt výrazně odlišnou specifikaci oproti původnímu produktu, který je pro zákazníka nepřijatelný, pak vrácení peněz bude nabídnuta po uplatnění odpisů na základě následujícího procenta původní kupní ceny:

1. rok: 100%, 2. rok: 70%, 3. rok: 45%, 4. rok: 30%, 5. rok: 20%, 6. rok: 15%.

Maloobchodní cena s rozšířenou zárukou nebude vrácena.

Položky, které jsou nahrazeny nebo jim byla poskytnuta sleva v hotovosti, se stanou majetkem Gear4music.

ZRUŠENÍ PODMÍNEK:

Zásada může být kdykoli zrušena a bude poskytnuta poměrná sleva na základě zbývající doby, po kterou tato politika zbývá. Zásada však nemůže být zrušena, pokud již byl nárok uplatněn.

VYLOUČENÍ ZÁRUKY:

Tato záruka je určena k pokrytí vady výrobce. Pokud položka selže z jakéhokoli reason nebyl způsoben vadou výrobce, včetně některého z následujících důvodů, pak tato záruka není platná:

 • Zneužívání nebo nesprávné zacházení
 • Výrobek se používá pro něco, pro co nebyl navržen (zneužití)
 • Opotřebení přesahují konstrukční záměry produktu
 • Nepříznivé podmínky prostředí
 • Produkt byl změněn nebo upraven
 • Porucha byla způsobena použitím příslušenství nebo doplňkových dílů, které nejsou výslovně certifikovány pro práci výrobcem produktu
 • Byl použit nevhodný napájecí zdroj nebo baterie
 • Nedostatečná péče a údržba

DALŠÍ INFORMACE

Podle nedávných právních předpisů jsme povinni zdůraznit, že nemusíte kupovat rozšířenou záruku současně s nákupem svého zboží. Máte právo nakupovat a my bychom vás k tomu měli aktivně vybízet. Tato záruka je poskytována jako doplňková služba našim zákazníkům a opravdu si myslíme, že stojí za to malé množství peněz, které stojí.

Tato záruka je exkluzivní nabídkou a je provozována a finančně podporována společností Gear4music limitované. Režim kompenzace finančních služeb se na tuto záruku nevztahuje a peníze nejsou od společnosti Gear4music limitované Gear4music. Tato záruka nepředstavuje pojistnou smlouvu. Doporučujeme také pojistit své zboží proti krádeži a poškození.

Při nákupu produktu jste chráněni právními předpisy, jako je zákon o spotřebitelských právech 2015 (ve znění pozdějších předpisů). Pokud produkt není při prodeji v uspokojivé kvalitě nebo vhodný pro daný účel, máte právo požadovat opravu nebo výměnu až 6 let (5 ve Skotsku). Během prvních 6 měsíců musí maloobchodník prokázat, že zakoupené zboží splňuje nezbytné normy. Po prvních 6 měsících je na vás, abyste prokázali, že byl produkt při dodání vadný: to může zahrnovat soudní řízení. Další informace o právech spotřebitelů získáte od místních obchodních standardních služeb. Další pokyny týkající se ochrany spotřebitele před nekalými obchodními předpisy z roku 2008 naleznete zde .

Zákon o právech spotřebitelů 2015 vás ve velmi specifických případech pokrývá, pokud by se vaše zařízení po zakoupení pokazilo. Naše rozšířená záruka poskytuje mnohem komplexnější krytí. Tato záruka odstraní stres a problémy s uplatněním reklamace po standardní záruční době výrobce.