Případy Eurorack

Případy Eurorack jsou používány pro umístění syntetizačních modulů Eurorack . Případy Eurorack synth se dodávají v různých velikostech, což vám umožňuje rozhodnout, kolik modulů chcete nainstalovat. Případy, napájecí zdroje a patch kabely se používají k propojení různých modulů dohromady a vytváří tak individuální modulární syntetizátor.

Zobrazit všechny informace

Případy Eurorack

První 74 výrobky zobrazeny