Ochrana soukromí a soubory cookies

Aktualizováno dne 12. října 2018 v 8:37

Gear4music je plně odhodlána respektovat vaše soukromí a chrání veškeré informace, které poskytujete. Tato politika ochrany osobních údajů stanoví podrobnosti informací, které můžeme shromažďovat od vás a jak můžeme použít tyto informace. Tato politika ochrany soukromí by měla číst, po boku a navíc, podmínky a podmínky a zásady používání souborů cookie. Přečtěte si pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany soukromí platí pouze pro vaše používání webových stránek Gear4music. Partnerské instituce, které poskytují finanční možnosti (např. vypořádání nebo V12) nebo jiné propojení lokalit, naleznete na webových stránkách může také shromažďovat informace a měli byste konzultovat zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran jako vhodné a použitelné.

Gear4music se zavazuje k dodržení Data Protection Act 1998 a obecného nařízení EU o ochraně údajů. Tyto jsou označovány v těchto zásadách jako "Zákony na ochranu údajů". Zákony na ochranu údajů vám umožňují různá práva a možnosti, jakým způsobem jsme oprávněni uchovávat a používat vaše údaje. Tyto jsou uvedeny níže v sekci "Vaše práva podle zákonů na ochranu dat".

V těchto zásadách ochrany osobních údajů jsou odkazy na "Gear4music", "my" nebo "nás" myšleny jako Gear4music Ltd.© (registrační číslo UK 3113256), Holgate Park Drive, York, YO26 4GN, Velká Británie, který bude kontrolorem zpracovávaných dat, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pro účely Zásad ochrany osobních údajů je Gear4music Ltd.© kontrolorem údajů s IČO registračním číslem: Z3024686.

Obraťte se prosím na inspektora ochrany údajů u Gear4music, pokud potřebujete podat žádost podle zákona o ochraně údajů nebo EU nařízení o ochraně údajů nebo pokud máte jakékoliv dotazy ohledně vašich osobních informací.

Inspektor ochrany údajů
Gear4music Ltd.©
Holgate Park Drive
York
YO26 4GN
Spojené království
E-mail: dataprotection@gear4music.com

Je-li odpověď inspektora ochrany údajů pro vás neuspokojující, můžete se obrátit na Informačního komisaře. Podrobnosti, jak nalézt další detaily, můžete hledat na informačních stránkách komisaře, viz. webové stránky.

Chcete-li usnadnit přezkoumání těch částí zásad ochrany osobních údajů, které se vztahují na vás, rozdělili jsme dokument na dva oddíly. Věnujte prosím čas části 1 (obecné) a části 2 (Obchod a vzdělávání), pokud se vás týká. A pokud se ucházíte o práci v Gear4music, přečtěte si také část 3 (kandidáti). Existuje také čtvrtý oddíl, pokud máte požadavek na oficiální údaje jménem policie nebo orgánu veřejné moci. Vezměte prosím na vědomí, že neprodáváme výrobky dětem. Prodáváme výrobky pro děti, které mohou zakoupit dospělí. Pokud jste mladší 18-ti let, můžete Gear4music weby a aplikace používat a sdílet vaše osobní údaje pouze za účastí rodiče nebo opatrovníka.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů budou mít výrazy následující významy, pokud použijeme tato slova:

"Účet" znamená uživatelský účet Zákazníka nebo Kandidáta prostřednictvím jejich příslušných stránek.

"Kandidát" je osoba, která nám poskytuje osobní údaje za účelem posouzení a/nebo žádosti o pracovní místo.

"Osobními údaji" se myslí informace, z nichž je možné stanovit totožnost živé osoby. Příklady osobních údajů zahrnují (ale nejsou omezeny na) jméno a příjmení, trvalou adresu nebo jiné fyzické adresy, e-mailovou adresu, telefonní číslo, pracovní historii a další kontaktní informace.

"Návštěvník" je ten, kdo vykoná individuální návštěvu našich webových stránkách.

"Webové stránky" znamenají Gear4music.com stránky včetně https://www.gear4music.com/information/recruitment a všech mezinárodních domén (.be .cz .dk .de .es .fr .ie .it .nl .no .at .pl .pt .si .ch .sk. fi .se. co.uk)

"Vy", "váš" znamená každého, kdo pracuje s našimi webovými stránkami, včetně kandidátů, zákazníků a návštěvníků.

ODDÍL 1: OBECNÉ

Společnost Gear4music je plně odhodlána respektovat vaše soukromí a chránit veškeré informace, které poskytujete. Používáme pouze informace, které poskytnete pro zpracování objednávek, které mohou být umístěny na webových stránkách Gear4music, upozorníme vás na důležité změny, které jsou provedeny u našich služeb příležitostně vám dáme vědět o příslušných výrobcích nebo službách, které nabízíme podle našich přímých marketingových pravidel. Vaše údaje neposkytujeme třetím stranám pro marketingové nebo výzkumné účely. Vezměte prosím na vědomí, že můžeme uchovávat všechna data, která poskytnete na těchto stránkách, i v případě, že neprovedete registraci kliknutím na tlačítko "Zaregistrovat nový účet". Tyto kontaktní údaje a data mohou být použita za účelem kontaktování dané osoby a zjištění, proč tato osoba nedokončila svou registraci.

Tyto podmínky jsou kdykoli přístupné prostřednictvím této adresy URL, a odkaz na tyto údaje vám bude zaslán, pokud jste učinil/a objednávku. Pro budoucí použití můžete uložit kopii těchto podmínek do počítače, takže k nim budete mít přístup i k pozdějšímu datu. Máte právo na přístup k vašim osobním údajům a právo na opravu, zablokování a smazání vašich údajů, kdykoli o to požádáte.

1. Jaké informace od vás shromažďujeme

Naším primárním cílem při shromažďování osobních informací od vás je poskytnout vám jednoduché, efektivní a osobní zkušenosti při používání našeho webu. To nám umožňuje poskytovat služby a funkce, které předčí vaše potřeby a přizpůsobit naši službu, aby váš nákup byl snazší a rychlejší.

Chcete-li plně využít naše webové stránky a nakupovat, musíte se zaregistrovat jako zákazník, kde nám budete muset poskytnout vaše kontaktní údaje a některé další informace potřebné ke zpracování objednávek, které u nás učiníte. Automaticky sledujeme určité informace o vás na základě vašeho chování na našich stránkách. Tyto informace používáme k provedení interního průzkumu zájmů a chování našich uživatelů, abychom je lépe pochopili a mohli jim vyhovět.

Nástroj pro analýzu webu nám umožňuje analyzovat jejich využití, a to způsoby, jak naši uživatelé přicházejí na naše stránky, co zde dělají, jaký prohlížeč používají a s jakým operačním systémem pracují, atd. Tato shromážděná data z analytických programů nebo přes JavaScript na našich stránkách však nejsou vázána k osobně identifikovatelným informacím.

Když vstoupíte na naše webové stránky za účelem nákupu na těchto stránkách, budeme shromažďovat, uchovávat a používat některé z vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami. Pokud chcete provést registraci nebo nákup na internetových stránkách, žádáme o vaše:
-jméno
-e-mailová adresa
-poštovní adresa
-telefonní kontakt

Jakmile provedete nákup, naši poskytovatelé platebních služeb také shromáždí a zpracují informace ohledně kreditní karty nebo jiné platební údaje. Pokud nás budete kontaktovat, můžeme také uchovávat záznamy o korespondenci.

Můžeme také shromažďovat údaje týkající se návštěv webových stránek, které vás nemohou identifikovat, ale je zaznamenáváno vaše používání našich webových stránek, včetně například podrobností o tom, jak dlouho jste používali webové stránky a obsah.

V souladu s platnými předpisy cookies můžeme také shromažďovat IP adresu vašeho počítače za účelem vylepšení a přizpůsobení služeb vaší poloze.

A v neposlední řadě, můžeme získat vaše informace od třetích stran (např. úvěrové společnosti), kteří mají ze zákona právo sdělit tyto informace.

2. Kde, jak a na jak dlouhou dobu uchováváme vaše osobní údaje

Informace, které shromažďujeme od vás (včetně osobních údajů) mohou být předány a uloženy v různých destinacích. Nezahrnujeme destinace mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Mohou být zpracovávány pracovníky působícími na různých místech mimo EHP, kteří pracují pro nás, nebo pro jednu z našich vývojářských webových stránek, testy webových stránek (také známé jako "etický hacking"), hostování, připojení nebo telekomunikační poskytovatele služeb. Poskytnete-li nám vaše informace (včetně osobních údajů), souhlasíte s tímto přenosem, ukládáním a zpracováním. Podnikneme veškeré kroky přiměřeně nezbytné k zajištění bezpečného zacházení s vašimi daty v souladu se zásadami ochrany soukromí.

Bohužel, přenos informací prostřednictvím Internetu není vždy zcela bezpečný. Přestože děláme vše pro ochranu vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich informací před přenosem na naše webové stránky; jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile obdržíme vaše údaje, použijeme přísné postupy a bezpečnostní prvky k prevenci neoprávněného přístupu.

Používáme pouze informace, které poskytnete na zpracování objednávek, které můžete umístit na webu Gear4music. Budeme mít tyto informace, pokud je to nezbytné, dle záruční smlouvy vytvořené podle EU a nařízení o právech spotřebitelů, nebo dokud nevyprší platnost příslušné úložní doby dle požadavků od finanční a daňové správy. Když nemáme žádné probíhající legitimní podnikání, ve kterém je potřeba zpracovávat vaše osobní údaje, buď tyto údaje vymažeme nebo je anonymizujeme, nebo, pokud to není možné (například tehdy, pokud byly vaše osobní údaje uloženy v záložním archivu), pak vaše osobní údaje bezpečně uložíme a izolujeme je z dalšího zpracování až do doby, kdy je bude možné odstranit.

Pokud jste nám poskytli svůj souhlas, abychom vás informovali o našich exkluzivních nabídkách a slevách, uložíme vaše údaje, dokud nepožádáte o vyřazení z našeho přímého marketingu nebo dokud neuplatníte právo odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů jakýmkoli jiným způsobem.

3. Jak používáme informace, které od vás shromažďujeme

Využíváme shromážděné informace od vás ke zpracování vaší objednávky. Odesláním objednávky budou vaše osobní údaje sdíleny s prodejem, zákaznickým servisem a týmem pracujícím ve skladech u Gear4music. Musíme také sdílet vaše údaje s relevantními třetími stranami kurýrních společností k doručení objednávky na vámi zvolenou dodací adresu.

Náš právní základ pro shromažďování a používání osobních informací popsaných výše bude záviset na dotyčných osobních údajích a konkrétním kontextu, v němž je shromažďujeme. Obvykle vaše osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy,
-když máme k tomu máme váš souhlas,
-tam, kde potřebujeme osobní údaje k provedení zakázky, nebo
-kde je zpracování v našich legitimních zájmech a nejsou přepsána vaše práva.

V některých případech také můžeme mít právní povinnost shromažďovat vaše osobní údaje. Pokud vás požádáme o zadání osobních údajů v souladu s právním požadavkem nebo uzavření smlouvy s vámi, kontaktujeme vás v rozhodné době a poradíme, zda je poskytnutí osobních údajů povinné nebo ne (stejně jako možné důsledky poskytnutí osobních údajů). Podobně pokud shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje v závislosti na našich oprávněných zájmech (nebo jakákoli jiná třetí strana), dáme vám jasně vědět, o jaké legitimní zájmy se jedná.

Naše exkluzivní nabídky a slevy e-mailem (přímý marketing)
Když se zaregistrujete jako nový zákazník na webových stránkách Gear4music, máte možnost přihlásit se k odběru exkluzivních nabídek a slev e-mailem. Zaškrtnutím políčka "přijmout", nám dáváte souhlas s odesláním naše pravidelného prodejního newsletteru ohledně prodejních a speciálních nabídek, slev a soutěží na vaši registrovanou e-mailovou adresu. Můžete se vždy odhlásit později buď: přihlášením ke svému účtu a změnou předvolby komunikace, kliknutím na odkaz "zrušit odběr" na spodní části našich e-mailů nebo kontaktováním našeho oddělení služeb zákazníkům. Vezměte prosím na vědomí, že odhlášení vylučuje i zprávy základní služby jako potvrzení objednávky a odeslání zboží.

Pokud jste si zaregistrovali účet, dokud jsme ještě neměli zaškrtávací políčko při registraci, máte šanci odhlásit se z našich marketingových e-mailů dle UK Data Protection Act 1998 a soukromí a elektronických komunikačních předpisů 2003. Jakmile něco od nás zboží koupíte, poskytnete nám své kontaktní údaje a nejste odhlášeni z marketingové zprávy, předpokládáme, že máte oprávněný zájem o naše produkty a služby a jste rádi, že od nás budete dostávat další marketingové zprávy o podobných výrobcích nebo službách, i když jste s tím výslovně nesouhlasili. V důsledku toho budeme pokračovat v odesílání e-mailů i poté, co nabude platnost nový zákon o soukromí a ochraně osobních údajů, dne 25.5.2018. Samozřejmě zpracujeme vaše data v souladu se zásadami zpracování podle nové obecné Ochrany osobních údajů (GDPR) a samozřejmě odhlásit se z odběru můžete kdykoli.

Naše služba připomenutí opuštění pokladny emailem
Pokud jste si před dokončením objednávky vytvořili účet a ponecháte stránky Gear4music s položkou v nákupním koši, Gear4music vám zašle e-mail s připomenutím. Pro tuto službu spolupracujeme s firmou Ve Global UK Limited (společnost č. 10706696), jejíž sídlo je ve firmě White Collar Factory, Old Street Yard, Londýn, EC1Y 8AF. Gear4music sdílí se společností Ve Global vaši e-mailovou adresu, datum transakce, ID transakce a hodnotu objednávky. Gear4music a Ve Global jsou společně s vámi společnými kontrolory v souvislosti s touto službou. Příslušné odpovědnosti společnosti Ve Global jsou v tomto ohledu uvedeny v jejich Zásadách ochrany soukromí: https://www.ve.com/privacy-policy

Komu a proč bychom mohli zveřejnit vaše údaje
Gear4music nikdy neprodá vaše data žádné třetí straně. Ale můžeme zveřejnit vaše osobní údaje třetím stranám při příležitostech povolených zákonem, včetně:
(a) s vaším souhlasem;

(b) našim dodavatelům, abychom jim pomohli poskytnout naše služby pro vás, což zahrnuje:
-kurýři a jiné logistické společnosti, kteří poskytují doručení zboží.
-náš poskytovatel služby správy vztahů zákazníků (což nám například umožňuje zaslat vám osobní e-mailovou komunikaci);
-náš poskytovatel souboru úložiště a správu služeb, pokud nám pošlete e-mail přímo;
-náš poskytovatel platebních služeb při nákupu ke zpracování vaší platby; a
-Náš software služby zákazníkům, pokud se obrátíte na náš tým podpory;

Tito dodavatelé mohou mít využívání vašich osobních údajů jako předmět jejich vlastní politiky ochrany soukromí, které jsou k dispozici na jejich internetových stránkách, a se kterými vám doporučujeme se seznámit dle relevantních okolností stanovených výše.

(c) jestliže máme povinnost zveřejnit nebo sdílet vaše údaje za účelem splnění zákonné povinnosti, nebo za účelem prosazení nebo použití našich podmínek a jiných dohod; nebo k ochraně našich práv, majetku, nebo bezpečnosti, našich uživatelů nebo jiné. To zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi pro účely ochrany proti podvodům a snížení úvěrového rizika.
 

4. Aktualizace vašich údajů

Můžete upravit informace ve vašem účtu. Je to vaše zodpovědnost:
-k ochraně proti neoprávněnému přístupu k vašemu účtu.
-odhlášení z vašeho účtu, když jej nepoužíváte.
-udržení vašich přihlašovacích údajů v tajnosti.

5. Vaše práva podle zákonů na ochranu údajů

Máte určitá práva podle zákony na ochranu údajů, včetně:
1. právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
2. právo být řečeno, jaké osobní údaje o vás držíme v naší databázi, a jak tato data zpracováváme.
3. právo požádat, abychom vám poskytli kopii (v běžně používané elektronické podobě) všech osobních údajů, které o vás máme. Pokud provedete opakovanou žádost, nebudeme vám účtovat poplatek za poskytování kopie těchto údajů.
4. právo požadovat, abychom opravili nepřesné nebo neúplné osobní údaje, které u vás máme uvedeny.
5. právo požádat, abychom nenávratně odstranili všechna osobní data, které u vás máme uvedeny (takzvané "právo být zapomenut"). Všimněte si, že existují omezené okolnosti, v nichž jsme legálně oprávněni odmítnout vyhovět této žádosti.
6. právo požadovat přenos osobních údajů, které o vás držíme (ve formě strukturované, běžně používané a strojově čitelné) do jiné organizace a jejího IT prostředí. Všimněte si, že máme pouze ze zákona povinnost vyhovět tomuto požadavku, pokud je to pro nás technicky možné a proveditelné.

Chcete-li uplatnit některé z výše uvedených práv, obraťte se na našeho inspektora ochrany údajů.

Jestliže uplatníte některé z výše uvedených práv, pak vaši žádost vyřídíme, jakmile to bude rozumně možné a v každém případě do jednoho měsíce.

6. Odkazy na jiné weby

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy, které vám umožní navštívit jiné weby, které mohou být zajímavé. Nicméně, jakmile jste použili tyto odkazy a opustili naše webové stránky, nemáme na tomto webu žádnou kontrolu. Proto nemůžeme být odpovědní za ochranu a soukromí všech informací, které poskytnete při návštěvě těchto stránek. Měli byste být opatrní, a podívat se na prohlášení o ochraně soukromí pro daný web.

7. Váš souhlas

Souhlasem s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů souhlasíte s odběrem, skladováním, zpracováním a sdílením vašich osobních údajů a dalších informací na základě výše uvedených.

Soubory cookies

Na našich stránkách používáme řadu různých cookies. Pokud nevíte, co jsou soubory cookies, nebo jak kontrolovat nebo je odstranit, pak doporučujeme navštívit http://www.aboutcookies.org pro podrobné pokyny.

Následuje popis souborů cookies, které používáme na tomto webu, a na co je používáme. V současné době uznáváme zásadu "předpokládaného souhlasu", což znamená, že budeme předpokládat, že jste spokojeni s používáním webu. Pokud nejste spokojeni, pak buď tento web nepoužívejte nebo po návštěvě webu Gear4music.com vymažte soubory cookies nebo prohlížejte web pomocí anonymního nastavení prohlížeče ("Inkognito" pro Chrome, "InPrivate" pro Internet Explorer, "Private Browsing" ve Firefoxu a Safari atd...).

Mnohé soubory cookies používáme pro lepší zážitek z nakupování pro uživatele, mezi ně patří:

Reklamní cookies
inzerujeme Gear4music na mnoha dalších stránkách třetích stran a používáme cookies ke sledování, ze které stránky jste přišli - např. AdNxs, ClickFuse, Five.tv, Google Double Click, Guardian.co.uk a Rubikon project.

AdWords Remarketing
Používáme Remarketing Cookies relevantnější reklamy pro uživatele založené na jejich chování během minulých návštěv na našich webových stránkách. Google AdWords Remarketing spojuje aktivitu www.gear4music.com s Adwords reklamní sítí a Doubleclick Cookie. Chcete-li odhlásit tyto cookies klikněte zde

Affiliate Cookies
Umožňuje sledovat to, jak jste našli Gear4music z externí webové stránky, a v některých případech tyto webové stránky odměňujeme.

Criteo
poskytuje uživatelům personalizované reklamy při návštěvě jiné webové stránky. Tyto reklamy jsou vybrány na základě výrobků, které jste si prohlíželi na webových stránkách Gear4music, a mohou zobrazovat výrobky podobné těm, na které jste se původně dívali. Pokyny, jak zabránit tomuto druhu reklamy, lze nalézt zde.

Google Analytics
poskytuje informace o tom, jak uživatelé používají stránky, a umožňuje nám zlepšit a zpřesnit zkušenosti zákazníků u Gear4music. Uživatelská data jsou anonymní. Pokud jde o Google Analytics, můžete se dozvědět více o ochraně soukromí u společnosti Google na http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html

QuBit
zajistí účinné doručení cookies a optimální uživatelské zkušenosti. Používáme QuBit pro správu našich souborů cookies. Nezaznamenává informace sám, ale pamatuje si konkrétní úkoly, které jsme zadali.

Cookies relace
Používáme cookies relace, aby si pamatovaly Vaše přihlašovací údaje a výrobky, které jste umístili do nákupního košíku. Tyto cookies považujeme za naprosto nezbytné pro fungování internetových stránek. Pokud budou zakázány, různé funkce webu nebudou fungovat - včetně možnosti zadávat objednávky.

Soubory cookies třetích stran
Některé soubory cookies používané na našem serveru jsou umístěny třetími stranami, například stránky obsahující vložený obsah, jako jsou videa z YouTube, Vám mohou poslat soubory cookies. Tyto soubory cookies jsou mimo naši kontrolu, a měli byste zkontrolovat tyto weby třetích stran pro dohledání dalších informací.

Nástroje pro sdílení
Pokud používáte sociální sítě jako Facebook a Twitter pro sdílení informací z internetových stránek Gear4music, mohou Vám být odeslány soubory cookies z těchto stránek. Tyto soubory cookies jsou mimo naši kontrolu a měli byste zkontrolovat tyto weby třetích stran pro dohledání dalších informací.

Váš souhlas

Souhlasem s podmínkami této ochrany osobních údajů souhlasíte zároveň s cookies uvedenými výše nastavenými na vašem zařízení.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo měnit tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli, proto je prosím pravidelně kontrolujte.

Služba ochrany dat

Další informace o zákonech na ochranu a soukromí dat můžete získat návštěvou informačního komisaře na adrese: https://ico.org.uk/for-the-public/.

Integrace důvěryhodných obchodů Trustbadge

V souladu s vydaným nařízením začleňuje Gear4music na své webové stránky důvěryhodné obchody Trustbadge, aby mohly být zobrazeny důvěryhodné obchody našim zákazníkům a eventuálně shromažďovat hodnocení, stejně jako produkty důvěryhodných obchodů. Při vyvažování různých zájmů tato věc slouží k našim oprávněným zájmům ohledně optimalizace marketingu naší nabídky. Trustbadge a inzerované služby jsou nabídkou důvěryhodných obchodů GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Německo.

Kdykoli trustbadge aktivován, webový server automaticky ukládá takzvaný serverový soubor protokolu, který obsahuje například vaši IP adresu, datum a čas načtení, sílu dat, které jsou převedeny a poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje načítání. Tato přístupová data nebudou vyhodnocena a budou automaticky přepsána sedm dní po vaší návštěvě stránky. Další osobní údaje budou předávat do Trusted Shops, pouze pokud rozhodnete po dokončení objednávky používat produkty Trusted Shops nebo jste se již registrovali pro jejich použití. V tomto případě platí smluvní dohody mezi vámi a Trusted Shops.

ODDÍL 2: Zásady ochrany osobních údajů pro obchodní účet a účet vzdělávání

Gear4music nabízí příležitost pro firmy, instituce a vzdělávací instituce (školy, vysoké školy nebo univerzity) otevřít si obchodní účet nebo účet pro vzdělání. Tyto institucionální účty nejsou osobní účty, ale jsou spojeny s příslušnými právnickými osobami, jimž patří. Doporučujeme jednotlivým zaměstnancům těchto orgánů poskytovat co nejméně osobních údajů, jak je to jen možné, ale tam, kde používá data jmenovitě uvedený jedinec, tato data se považují za osobní a platí obecná pravidla oddílu 1 těchto podmínek.

Pro naplnění naší smlouvy s danou institucí a s oprávněným zájmem ověření dat a efektivními obchodními vztahy s majitelem účtu může být nutné sdílet osobní údaje uložené pro institucionální účet s dalšími lidmi a odděleními téže instituce. I v případě, že Gear4music se snaží komunikovat výhradně s hlavní kontaktní registrovanou osobou,  může podle svého uvážení a pro odpovídající ID ověření tak kontaktovatostatní členy účtu instituce. Pokud jedinec nechce tyto údaje sdílet, může tak učinit kontaktováním Gear4music ihned po otevření účtu instituce, Gear4music může změnit institucionální účet na osobní účet  pro ochranu soukromí.

Institucionální vlastníci musí vždy aktualizovat své kontaktní informace a musí informovat Gear4music okamžitě, pokud registrovaní členové personálu změnili nebo opustili své zaměstnání.
 

ODDÍL 3: KANDIDÁTI

Tato část popisuje, jaké informace jsou shromažďovány společností Gear4music od kandidátů, a jak jsou tyto informace používány Gear4music. Tato část platí výlučně pro žádosti o zaměstnání a další náborové aktivity a obecně není relevantní pro ostatní uživatele webové stránky nebo Gear4music zákazníky.

1. Jaké informace od vás shromažďujeme

Když budete u nás žádat o práci (ať již prostřednictvím internetových stránek nebo jinak), shromažďujeme a ukládáme některé části osobních údajů a dalších informací vztahujících se k vám, včetně:

• Celé jméno;
• Kontaktní údaje, včetně telefonního čísla a e-mailové adresy;
• Pracovní historie, vzdělání, dovednosti, zkušenosti a jiné informace obsažené v Životopise;
• Údaje o pracovních preferencích;
• Odpovědi na otázky, které jsme představili pro zjištění vhodnosti pro práci, o kterou se ucházíte.

Můžeme také shromažďovat a ukládat informace vztahující se k tomu, kdy a jak používáte internetové stránky, včetně (avšak nikoli výhradně) údajů o aktivitě, údajů o poloze, weblogů a jiných komunikačních dat, ačkoli neshromažďujeme vědomě žádné osobní údaje v rámci těchto činností.

V závislosti na roli budou kandidáti požádáni, aby souhlasili, že jejich osobní údaje budou použity pro účely screeningu zaměstnání. Další podrobnosti budou uvedeny v prohlášení o souhlasu a v jeho dokumentech. Společnost Gear4music spolupracuje se společností Know Your Candidate Ltd (registrovaná v Anglii: 6872627, registrace ICO: Z1860832, 1 City Approach, Albert Street, Eccles, M30 0BG), která bude zpracovávat data v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, www.knowyourcandidate.co.uk/privacy-policy.

2. Kde, jak, a na jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Informace, které shromažďujeme od vás (včetně osobních údajů) mohou být předány a uloženy v různých destinacích. Obvykle to nezahrnuje destinace mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Mohou být zpracovávány pracovníky působícími na různých místech mimo EHP, kteří pracují pro nás, nebo pro jednu z našich vývojových webových stránek, webové stránky penetračních testů (také známé jako "ethical hacking"), hostování, připojení nebo telekomunikační poskytovatelé služeb. Poskytnutím vašich údajů (včetně osobních údajů), souhlasíte s tímto přenosem, ukládáním a zpracováním. Podnikneme veškeré kroky přiměřeně nezbytné k zajištění bezpečného zacházení s vašimi daty v souladu se zásadami ochrany soukromí.

Náš náborový portál provozuje společnost EasyWeb Group (obchodní styk společnosti Verticality Ltd) se sídlem 15-17 Strixton Manor Business Centre, Strixton, Northamptonshire, NN29 7PA, Spojené království. Společnost je certifikována podle ISO 27001 a všechny aplikace a data jsou umístěny na severu ve Velké Británii s dokumenty uloženými také v Amazon Web Services v Irsku.

Osobní údaje budou uloženy na našich vlastních serverech ve Velké Británii. Používáme také služby ukládání dat společnosti Livedrive Internet Ltd. se sídlem v Battleship Bulding 179 Harrow Road ve Velké Británii. Společnost Livedrive nepřevede soubory obsahující vaše osobní údaje z EHP, a provedla příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření navržená pro ochranu našich souborů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, změnami, neoprávněným zveřejněním, neoprávněným přístupem a jinými nezákonnými nebo neoprávněnými způsoby zpracování v souladu s platnými právními předpisy Spojeného království a Evropského společenství.

Bohužel, přenos informací prostřednictvím Internetu není vždy zcela bezpečný. Přestože děláme opravdu maximum pro ochranu vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich informací před přenosem na naše webové stránky; jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile obdržíme vaše údaje, použijeme přísné postupy a bezpečnostní prvky k prevenci neoprávněného přístupu.

Pokud se ucházíte o úlohu u našich úředníků v Manchesteru, náborový tým využije služby správy dat společnosti Trello, Inc. s pobočkami na adrese 55 Broadway, 25. patro, New York NY 10006. Všechna data jsou zašifrována při přepravě a při uložení. Služby Trello jsou hostovány na Amazon Web Services; (platforma AWS & ECDO) EC2. Fyzické servery jsou umístěny v zabezpečených datových centrech společnosti AWS. Obsah dat lze nalézt také v záznamech Trello uložených v AWS EC2, S3, Glacier a GCS. Společnost Trello je certifikována společností PCI-DSS a je účastníkem EU-US Department of Commerce. Program Shield ochrany soukromí a potvrdil, že se drží EU-US zásady ochrany soukromí. Společnost Trello, Inc. podléhá vyšetřovacím pravidlům a pravomocí pro výkon rozhodnutí Federální obchodní komise.

Vaše osobní údaje budeme ukládat více než jeden rok poté, co přestanete aktivně používat váš účet, v té době budou nenávratně odstraněny všechny vaše osobní údaje.

3. Jak používáme informace, které od vás shromažďujeme

Využíváme shromážděné informace, abychom mohli vyřídit vaši žádost o práci. Tím, že předložíte žádost o zaměstnání, budou vaše osobní údaje sdíleny s náborovým týmem Gear4music, včetně všech zúčastněných, konkrétně s jakýmikoli náborovými manažery v rozhodovacím procesu. Slibujeme, že bude s osobními údaji zacházeno jako s důvěrnými, a sdílet je budou pouze pověření pracovníci, kteří se účastní náborových aktivit.

Zákonný základ pro zpracování vašich osobních údajů je založen na legitimním zájmu - potřebujeme tyto informace k tomu, abychom mohly zvážit a zpracovat vaši žádost o práci.

Můžeme také použít anonymizované údaje k analýze náborové aktivity, trendům a podívat se na zlepšení náborové činnosti a probíhajících procesů.

4. Aktualizace vašich údajů

Můžete upravit informace ve vašem účtu. Je to vaše zodpovědnost:

• Ochrana proti neoprávněnému přístupu k vašemu účtu.
• Odhlášení účtu, pokud není používán.
• Udržování přihlašovacích údajů v tajnosti.

5. Vaše práva podle Zákonů na ochranu dat

Máte určitá práva podle Zákonů na ochranu dat, včetně:

1. právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
2. právo vědět, jaké osobní údaje o vás máme uvedeny v naší databázi,a jak tato data zpracováváme.
3. právo požádat, abychom vám poskytli kopii (v běžně používané elektronické podobě) všech osobních údajů, které u vás máme uloženy. Pokud provedete opakovanou žádost, nebudeme účtovat poplatek za poskytování kopie těchto údajů.
4. právo požadovat, abychom opravil nepřesné nebo neúplné osobní údaje, které máme u vás uvedeny.
5. právo požádat, abychom nenávratně odstranili všechna osobní data, které máme (takzvané "právo být zapomenut"). Všimněte si, že existují omezené okolnosti, v nichž jsme legálně oprávněni odmítnout vyhovět této žádosti.
6. právo požadovat informace o přenosu osobních údajů, které u vás máme uvedeny (ve formě strukturované, běžně používané a strojově čitelné) do jiné organizace v IT prostředí. Všimněte si, že máme pouze ze zákona povinnost vyhovět tomuto požadavku, pokud je to technicky možné.

Chcete-li uplatnit některé z výše uvedených práv, obraťte se na našeho inspektora ochrany údajů.

Využijete-li některé z výše uvedených práv, pak vyřídíme vaši žádost, jakmile to bude možné, a v každém případě do jednoho měsíce. Berete tímto na vědomí, že výkon některého z práv výše uvedených může znamenat, že nejsme schopni pokračovat ve zpracování žádosti o práci.

6. Odkazy na jiné weby

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které mohou být zajímavé. Nicméně, jakmile použijete tyto odkazy, a opustíte naše webové stránky, nemáme žádnou kontrolu na tomto cizím webu. Proto nemůžeme být zodpovědní za ochranu a soukromí všech informací, které poskytnete při návštěvě těchto jiných stránek. Měli byste být proto opatrní, a podívat se na prohlášení o ochraně soukromí pro daný web.

7. Váš souhlas

Souhlasem s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů dáváte zároveň souhlas pro odběr, skladování, zpracování a sdílení vašich osobních údajů a dalších informací na základě výše uvedeného.

ČÁST 4: POŽADAVKY NA POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ POLICEJNÍM ORGÁNEM ČI ORGÁNEM FINANČNÍ SPRÁVY

Pokud pracujete pro policii nebo jiný orgán veřejné moci a potřebujete informace od nás pro prevenci a odhalování zločinu, zadržení nebo stíhání pachatele, nebo hodnocení nebo vybírání daní nebo cla; kontaktujte prosím našeho inspektora ochrany údajů přímo na dpo@gear4music.com

Prosím uveďte jméno, orgán veřejné moci a kontaktní údaje příslušného úředníka pro provedení požadavku. Pro rychlejší kontrolu totožnosti je číslo odznaku policisty také užitečné. Vysvětlete prosím informace, které jsou požadovány, a co nejvíce podrobností, jak je to jen možné. Pokud bychom neměli příslušný subjekt o vaší žádosti informovat, dejte nám r´to prosím vědět a uveďte také důvod. Vaším požadavkem se budeme zabývat co nejrychleji. Pochopte prosím, že žádosti podané v jiném jazyce než angličtině, němčině, švédštině nebo francouzštině budou vyžadovat delší dobu pro zpracování. Požadavky orgánů mimo EU nebo EHP mohou trvat déle kvůli dodatečným konzultacím s orgány Spojeného království.