Theremins

Theremins jsou elektronické přístroje, které jsou ovládány bez fyzického kontaktu uživatele. Základní princip theremin je použití dvou kovových antén, první anténa je obvykle vzpřímená a řídí hřiště frekvence bytí hrálo, a jiná anténa je smyčka, která řídí hlasitost frekvence.

Zobrazit všechny informace

Theremins

První 5 výrobky zobrazeny