Těreminy

Těreminy jsou elektronické nástroje, které jsou ovládány uživatelem bez fyzického kontaktu. Základní princip theremin je použití dvou kovových antény, první anténa je obvykle vzpřímené a ovládá výšku frekvence hraje, a ostatní anténa je smyčka, která kontroluje hlasitost frekvence. Theremin může být těžko zvládnout, ale je známo, že zábavné a zajímavé nástroje. Moog už teď to umožnil s Etherwave Theremini který má pomocnou funkci kvantování snazší poznámek a hrát slavný Sci-fi stopy, které znáte a lásku.

Těreminy

První 5 výrobky zobrazeny